Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 02 grudnia 2011r. do 23 grudnia 2011r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

  1. w formie bezprzetargowej na czas nieokreślony: - część działki nr 478/2 powierzchni 0.03 ha ( ogólna powierzchnia działki 0.0849 ha ), położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wincentego Pola z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  2. w formie przetargu ustnego nieograniczonego na okres pięciu sezonów ( rok 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016) ;
    • jedno miejsce nr 1 pod usytuowanie gastronomicznego ogrodu sezonowego bez stałej zabudowy, położone na części działek nr nr 1381, 1382 i 1384 o łącznej powierzchni 100 m2 (ogólna łączna powierzchnia działek 0.22 ha) w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rynek,
    • jedno miejsce nr 2 pod usytuowanie gastronomicznego ogrodu sezonowego bez stałej zabudowy, położone na części działki nr 1383 o powierzchni 100 m2 (ogólna powierzchnia działki 0.2573 ha) w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rynek,  
    • jedno miejsce nr 3 pod usytuowanie gastronomicznego ogrodu sezonowego bez stałej zabudowy, położone na części działki nr 931 o powierzchni 100 m2 (ogólna powierzchnia działki 0.2287 ha) w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Rynek.

Ustrzyki Dolne, dnia 21.11.2011r.  

 
  Data publikacji   2011-11-25


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 105122