Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 18 listopada 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego

1) położonych w Ustrzykach Dolnych:

  • działka nr 73/8 o pow. 0,1000 ha,
  • działka nr 73/7 o pow. 0,1000 ha,
  • działka nr 73/6 o pow. 0,1000 ha,
  • działka nr 73/5 o pow. 0,1114 ha,

2) położonych w Hoszowie:

  • działki nr nr: 109/2 i 109/10 o łącznej pow. 0,1698 ha,
  • działka nr 109/9 o pow. 0,1288 ha.

Ustrzyki Dolne, dnia 2011-11-09  

 
  Data publikacji   2011-11-15


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 103244