Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 21 października 2011 r. do dnia 05 grudnia 2011 r. wykaz nw. nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - przeznaczonych do sprzedaży:

 1. W formie przetargu ustnego nieograniczonego:
  • działka nr 236/1 o pow. 0,13 ha wraz z budynkiem byłej świetlicy - położona w Zawadce,
  • działka nr 184/1 o pow. o pow. 0,1231 ha wraz z budynkiem przewidzianym do rozbiórki - położona w Ustrzykach Dolnych,  
  • działka nr 271 o pow. 0,1670 ha, położona w Krościenku,  
  • działka nr 80/11 o pow. 0,1100 ha, położona w Serednicy.
 2. W formie bezprzetargowej na rzecz najemców:
  • lokal mieszkalny nr 37 w budynku nr 6 w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dworcowej, wraz z udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu,
  • lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 7 w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Naftowej wraz z udziałem w działce.

Ustrzyki Dolne, dnia 2011-10-11  

 
  Data publikacji   2011-10-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 103198