Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

 O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 21 października 2011r. do 11 listopada 2011 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony – z przeznaczeniem pod ustawienie garażu:  

  1. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 4, położonej we wsi Trzcianiec,
  2. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 5, położonej we wsi Trzcianiec,  
  3. część działki nr 7/8 o powierzchni 21 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha ) oznaczonej na załączniku graficznym nr 6, położonej we wsi Trzcianiec,

Ustrzyki Dolne, dnia 12.10.2011r.  

 
  Data publikacji   2011-10-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 106595