Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 23 września 2011 r. do 14 października 2011 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w formie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony:

  • działka nr 114/5 o powierzchni 0.5450 ha, położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Strwiążyk
    - z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego,
  • działka nr 65/3 o powierzchni 0.1468 ha położona we wsi Teleśnica Oszwarowa
    – z przeznaczeniem do działalności rolniczej,
  • działki nr 343/3 i 343/4 o łącznej powierzchni 0.1015 ha położone we wsi Wojtkowa
    – z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Ustrzyki Dolne, dnia 14.09.2011 r.  

 
  Data publikacji   2011-09-23


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Bogusława Salik
 
  Ilość odwiedzin: 103161