Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 03 czerwca 2011 r. do 24 czerwca 2011 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony:

  1. działki nr nr 253/2, 253/3 i 253/7 o łącznej powierzchni 2.6071ha położone we wsi Brzegi Dolne.
  2. część działki nr 154 o powierzchni 400 m2 (ogólna powierzchni działki 1.08 ha), położonej we wsi Bandrów oznaczonej na załączniku graficznym nr 3,

Ustrzyki Dolne, dnia 24.05.2011 r.  

 
  Data publikacji   2011-05-26


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 103514