Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 20 maja 2011 r. do 10 czerwca 2011 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

- w formie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony:

  1. część działki nr 75/2 o powierzchni 0.44 ha ( ogólna powierzchnia działki 0.5353 ha) położonej we wsi Wojtkówka.
  2. część działki nr 135 o powierzchni 0.20 ha (ogólna powierzchni działki 0.53 ha), położonej we wsi Bandrów oznaczonej na załączniku graficznym nr 4,

Ustrzyki Dolne, dnia 10.05.2011 r.  

 
  Data publikacji   2011-05-16


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 103387