Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

  O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 20 maja 2011 r. do dnia 04 lipca 2011 r. wykaz nw. nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne:

I. Przeznaczonych do sprzedaży:

1. w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działki nr nr: 1530,1534,1535 i 1537 o łącznej pow. 0,4889 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,

2. w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:  

  • lokal mieszkalny nr 15 w budynku nr 16 w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Przemysłowej, wraz z udziałem w gruncie,
  • budynek mieszkalny wraz z działką o pow. 0,5544 ha, położony w Brzegach Dolnych,

3. w formie bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej:

  • działka nr 138/1 o pow. 0,0786 ha, położona w Łobozewie Dolnym.

II. Przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej:

  • działka nr 109/12 o pow. 0,0230 ha, położona w Hoszowie.

Ustrzyki Dolne, dnia 2011-05-10  

 
  Data publikacji   2011-05-16


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 106613