Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 08 kwietnia 2011 r. do 29 kwietnia 2011 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie: - w formie przetargu ustnego nieograniczonego na czas nieokreślony:

  1. działki nr nr 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296 i 2301 o łącznej powierzchni 11.0361 ha, położone w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dwernickiego z przeznaczeniem na cele rolnicze,
  2. część działki nr 221/2 o powierzchni 4.24 ha (ogólna powierzchnia działki 4.94 ha) położonej we wsi Krościenko.

 

Ustrzyki Dolne, dnia 8.04.2011 r.

 

 
  Data publikacji   2011-04-08


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 105182