Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży...
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od dnia 25 lutego 2011 r. do dnia 12 kwietnia 2011 r. wykaz nw. nieruchomości stanowiących własność

Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działka nr 2770/2 o pow. 0,0121 ha, położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Bełskiej,
  • działka nr 2770/3 o pow. 0,0121 ha, położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Bełskiej,
  • działka nr 571 o pow. 0,14 ha, położona w Bandrowie.

Ustrzyki Dolne, dnia 2011-02-17  

 
  Data publikacji   2011-02-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 103119