Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego - przy ulicy Rynek 17 w Ustrzykach Dolnych.
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42
ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony


na najem lokalu użytkowego:

 1. - przy ulicy Rynek 17 w Ustrzykach Dolnych. Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego ustalono na 1500,00 zł + 23% VAT -345,00zł- co daje 1845zł
  Wadium – 1500,00 zł PLN  
  -minimalne postąpienie w przetargu wynosi 20 zł

Lokal użytkowy o pow. 126,35m2 znajduje się w piwnicach budynku Rynek 17. Plan zagospodarowania przestrzennego dla tego lokalu dopuszcza możliwość prowadzenia działalności komercyjnej.
 1. Dzierżawca zobowiązany będzie do przygotowania obiektu do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dzierżawca prowadzić będzie obiekt na własny koszt i ryzyko w związku z tym nie może występować z tego tytułu z żadnymi roszczeniami do wydzierżawiającego.
 3. Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem pomieszczeń użytkowych(remonty kapitalne i bieżące)dzierżawca wykonywać będzie na własny koszt, bez prawa roszczeń w stosunku do PGM oraz Gminy Ustrzyki Dolne tak w trakcie trwania umowy dzierżawy, jak i w przypadku jej rozwiązania czy wygaśnięcia. Jednak remonty kapitalne pomieszczeń użytkowych dzierżawca może wykonać każdorazowo po uzyskaniu pisemnej zgody PGM Ustrzyki Dolne
Wadium należy wpłacić na konto bankowe Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w BBS w Ustrzykach Dolnych Nr konta: 22 8621 0007 2001 0012 2379 0002 lub w kasie przedsiębiorstwa do dnia 01-marca-2011r. Oprócz czynszu najemca jest zobowiązany płacić za wywóz nieczystości stałych, dostawę wody, odprowadzenie ścieków, energię elektryczną.

Przetarg na dzierżawę nieruchomości odbędzie się 02-marca-2011 roku o godz. 10:00 w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy wpłacą wadium do dnia 01-marca-2011 w wysokości 1500,00zł.
Wpłacone wadium zostanie:
 • zwrócone jeżeli osoba fizyczna lub prawna wpłacająca nie wygra przetargu
 • przepada jeżeli osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg nie przystąpi do podpisania umowy dzierżawy
 • zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego w przypadku rozstrzygnięcia przetargu na jej korzyść

p.o. Dyrektor Jerzy Jóźwiak  
 
  Data publikacji   2011-02-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Dyrektor ZGM Jerzy Jóźwiak
 
  Ilość odwiedzin: 659947