Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o publicznym przetarg nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne...
 

O G Ł O S Z E N I E

Działając w oparciu o uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych: Nr XLVI/353/10 z dnia 29 czerwca 2010 r., Nr XLIX/382/10 z dnia 22 września 2010 r. oraz Nr XLVIII/370/10 z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne

Burmistrz Ustrzyk Dolnych o g ł a s z a: przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:

 1. Działka nr 7/12 o pow. 0,0919 ha, (użytek: B i RIV) wraz z fundamentami, położona w Trzciańcu , uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00030500/8 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych jako własność Gminy Ustrzyki Dolne.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 35 940,- zł
  Wadium: 4 000,- zł
 2. Działka nr 517 o pow. 0,0831 ha, (użytek: Ps V) wraz z budynkami o funkcji komórek przydomowych, położona w Ropience, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00013704/3 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 11 200,- zł
  Wadium: 2 000,- zł
 3. Działka nr 258/8 o pow. 0,1155 ha,(użytek: Ps IV), niezabudowana, położona w Łobozewie Górnym, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E/00020745/4 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 19 900,- zł
  Wadium 2 000,- zł
 4. Działka nr 409 o pow. 0,56 ha, (użytek: dr), niezabudowana, położona w Krościenku, uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E00020726/5 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 25 500,- zł
  Wadium 3 000,- zł
 5. Działka nr 147 o pow. 0,21 ha, (użytek: B-Ps IV), niezabudowana, położona w Bandrowie uwidoczniona w księdze wieczystej nr KS2E00020721/0 w Sądzie Rejonowym w Lesku w Zamiejscowym Wydziale VII Ksiąg Wieczystych w Ustrzykach Dolnych.
  Cena wywoławcza nieruchomości: 21 500,- zł
  Wadium 3 000,- zł

Do cen nieruchomości osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Na przedmiotowe nieruchomości Gmina Ustrzyki Dolne nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2011 r .
o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w sali nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w pieniądzu w ww. wysokości z podaniem nr nieruchomości - w kasie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych lub na konto nr: 93 8621 0007 2001 0012 3347 0003 w Bieszczadzkim Banku Spółdzielczym w Ustrzykach Dolnych - najpóźniej do dnia: 14 marca 2011 r.

Wpłacone wadium zostanie:

 • zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 • zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuję, iż nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości opisanej w ogłoszeniu w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wadium zaliczonego na poczet nabycia.

Wszelkich dodatkowych informacji o warunkach o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych w pokoju nr 7, lub pod telefonem (013) 460 8013.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ustrzyki Dolne, dnia 2011-02-03  

 
  Data publikacji   2011-02-04


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 105095