Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy...
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 28 stycznia 2011 r. do 18 luty 2011 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

  1. w formie przetargu ustnego nieograniczonego :
  • część działki nr 2146 o powierzchni 400 m2 (ogólna powierzchni działki 0.5963 ha), położona w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dwernickiego – z przeznaczeniem na cele rolnicze, na czas nieokreślony,
  • działka nr 417/8 o powierzchni 4.3089 ha, położona we wsi Brzegi Dolne – z przeznaczeniem na cele rolnicze, na czas nieokreślony.
  • działka nr 133 o powierzchni 0.17 ha, położona we wsi Bandrów – z przeznaczeniem na cele rolnicze, na czas nieokreślony.

Ustrzyki Dolne, dnia 17.01.2011 r.  

 
  Data publikacji   2011-01-24


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 659923