Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne: Atrakcyjna nieruchomość (po byłym kąpielisku odkrytym), działki nr: 2770/2 i 2770/3 położone w Ustrzykach Dolnych, działki nr: 162/41,162/40 i 182 położone...
 

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne.

  1. Atrakcyjna nieruchomość (po byłym kąpielisku odkrytym), położona w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy PCK, oznaczona działkami nr nr: 228 i 229/5 o łącznej pow. 1,9170 ha.

    Nieruchomość położona jest w bliskiej odległości od osiedla mieszkaniowego, liczącego 6 000 mieszkańców i posiada opracowaną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji obejmującej budowę budynku handlowo – usługowo – mieszkalnego wraz z niezbędna infrastrukturą.

  2. Działki nr nr: 2770/2 o pow. 0,0121 ha i 2770/3 o pow. 0,0121 ha położone w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Bełskiej. Działki usytuowane są w centrum miasta i zgodnie z opracowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leżą w terenie przewidzianym do zabudowy dwoma kamienicami usługowo-mieszkalnymi w zabudowie szeregowej.

  3. Działki nr nr: 162/41,162/40 i 182 o łącznej pow. 3,1614 ha, ( wraz z byłymi oborami przeznaczonymi do rozbiórki), położone w Krościenku, przy drodze krajowej do granicy z Ukrainą, w odległości 1,5 km od przejścia granicznego (drogowego i kolejowego). Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego leży w terenie przeznaczonym do zabudowy usługowej, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi oświaty, kultury, handlu, rzemiosła i inne oraz w terenie zieleni rzecznej.

  4. Działka nr : 167/2 o pow. 1,01 ha, położona w Krościenku, w okolicy dworca kolejowego. Działka zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leży w terenie przeznaczonym do zabudowy usługowej, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi oświaty, kultury, handlu, rzemiosła i innych.

Sprzedaż opisanych nieruchomości nastąpi - stosownie do uchwał Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w formie przetargu ustnego nieograniczonego (po ustaleniu wartości przez rzeczoznawcę majątkowego).

Termin i warunki przetargów podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie, w Internecie na stronie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych www.ustrzyki-dolne.pl (w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych (pokój nr 7) tel. (13) 460 8013.  

Ustrzyki Dolne, dnia 2011-01-12  

 
  Data publikacji   2011-01-17Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 106599