Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego działek i nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne.
 

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach: od 14 grudnia 2007 r. do dnia 28 stycznia 2008 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości:

  1. lokale mieszkalne, położone w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy: Fabrycznej 29/6, Fabrycznej 29/17, Gombrowicza 39/13, Chopina 4/5, Korczaka 4/25 i Korczaka 4/32 - przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców,
  2. działka nr 1210/2 o pow. 0,0189 ha, położona w Ustrzykach Dolnych - przeznaczona do oddania w wieczyste użytkowanie wraz z przeniesieniem prawa własności znajdującego się na tej działce budynku - na rzecz osoby, która wybudowała przedmiotowy budynek na podstawie pozwolenia na budowę, ze środków własnych.

 

 
  Data publikacji   2007-12-14


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 107720