Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     MOJA SPRAWA
 
  Grupa:   MOJA SPRAWA
  Nazwa pozycji   Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.
 

Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania oraz informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Podstawa prawna:

  1. Art. 162 ust. 4-5, art. 163 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. z 2003r. Nr 192, poz.1876z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1; 38-700 Ustrzyki Dolne.

Wymagane dokumenty:

  1. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
  2. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone

Gdzie odebrać formularze:
Formularze do powyższych informacji można otrzymać w pokoju 17, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
Nie wymaga odpowiedzi. Polega jedynie na złożeniu informacji, nie wydaje się zaświadczeń.

Opłaty:
Nie pobiera się

Inne wskazówki, uwagi:

  1. Informacje należy sporządzić w dwóch egzemplarzach: - jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych, - drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
  2. Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.
Osoba prowadząca: Krzysztof Gąsior - Inspektor, pokój nr 23,
I piętro, tel. (013) 460-80-17
e-mail: k.gasior@ustrzyki-dolne.pl
 
  Data publikacji   2016-02-04Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 4168388