Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     MOJA SPRAWA
 
  Grupa:   MOJA SPRAWA
  Nazwa pozycji   Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52 poz. 379)

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
  2. Wniosek powyższy należy złożyć w terminach: od 1 lutego do 28/29 lutego oraz od 1 sierpnia do 31 sierpnia.
  3. Załączniki:
    • Faktury VAT (lub ich kopiami), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;  

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1; 38-700 Ustrzyki Dolne.

Termin załatwienia sprawy:

  1. Decyzja wydana w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
  2. Wypłaty zwrotu następować będą w terminach od 1 ? 30 kwietnia oraz od 1 ? 31 października.

Opłaty:
Wniosek o zwrot podatku wraz z załącznikami nie podlega opłacie skarbowej.   

Osoba prowadząca: Katarzyna Wnuk - Inspektor, pokój nr 23,
I piętro, tel. (013) 460-80-17
 e-mail: k.wnuk@ustrzyki-dolne.pl  
 
  Data publikacji   2016-02-04Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Katarzyna Wnuk
 
  Ilość odwiedzin: 4168242