Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     MOJA SPRAWA
 
  Grupa:   MOJA SPRAWA
  Nazwa pozycji   Oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców
 

Oświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. nr 54 poz. 310).

W celu załatwienia sprawy należy:

  • w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. Pionierskiej 10 należy uzyskać zaświadczenie potwierdzające istnienie gospodarstwa rolnego rodziców w latach, które są objęte oświadczeniem.
  • w przypadku braku potwierdzenia istnienia gospodarstwa rolnego lub braku poświadczenia zamieszkiwania z właścicielami gospodarstwa rolnego, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami przynajmniej dwóch świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo. Zeznania świadków mogą być poświadczone w Urzędzie Miasta. Zeznania świadków składa się przed pracownikiem Wydziału GKMOŚiR pokój Nr 17.
  • po uzyskaniu potwierdzenia w Starostwie Powiatowym pozostałe informacje wypełnia pracownik Urzędu Miejskiego zgodnie z oświadczeniem zainteresowanego, a osoba upoważniona przez Burmistrza poświadcza własnoręczność podpisu oświadczającego.
  • w celu załatwienia sprawy wymagane jest posiadanie dowodu osobistego, a w przypadku świadków jeśli są rencistami lub emerytami dodatkowo - nr. swojego świadczenia.
  • nie podlega opłacie skarbowej.  

Osoba prowadząca: Dorota Trybuła - Inspektor, pokój nr 15,
I piętro, tel. (013) 460-80-10
 e-mail: d.trybula@ustrzyki-dolne.pl

 
  Data publikacji   2016-02-04


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:   Dorota Trybuła
 
  Ilość odwiedzin: 4168153