Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do dzierżawy zgodnie obowiązującymi przepisami…
 

O G Ł O S Z E N I E

 Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 12 grudzień 2008 r. do 02 stycznia 2009 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

– formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. część działki nr 2149 powierzchni 300 m2 ( ogólna powierzchnia działki nr 0.2540 ha ) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dwernickiego z przeznaczeniem na cele rolnicze.

 Ustrzyki Dolne, dnia 04.12.2008 r.

 
  Data publikacji   2008-12-12


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 111264