Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej i przetargu ustnego nieograniczonego
 
O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 28 listopada 2008 r. do 19 grudnia 2008 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

- w formie bezprzetargowej:

  1. część działki nr 7/8 o powierzchni 27 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.1662 ha) położonej we wsi Trzcianiec z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,

– w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
  1. część działki nr 7/8 o powierzchni 18 m2 ( ogólna powierzchnia działki nr 0.1662 ha ) położonej we wsi Trzcianiec z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,  
  2. część działki nr 7/8 o powierzchni 18 m2 ( ogólna powierzchnia działki nr 0.1662 ha ) położonej we wsi Trzcianiec z przeznaczeniem pod ustawienie garażu,  


Ustrzyki Dolne, dnia 27.11.2008 r.


 
  Data publikacji   2008-11-28


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 96669