Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej...
 

        Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 28 listopada 2008 r. do 12 stycznia 2009 r. wykaz niżej wymienionej nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży:

1) w formie bezprzetargowej na rzecz najemców:

  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy Gombrowicza 40/9,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy Gombrowicza 40/2,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy Fabrycznej 29/20,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy Korczaka 7/9,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy Placu Chopina 7/18,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy Placu Chopina 7/15,
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy Placu Chopina 5/1,

2) w formie bezprzetargowej – na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej:

  • działka nr 2728/4 o pow. 0,0130 ha, położona w Ustrzykach Dolnych,

3) w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

  • działka nr 147/3 o pow. 0,09 ha, położona w Jałowym.

 

Ustrzyki Dolne, dnia 2008-11-20

 

 

 
  Data publikacji   2008-11-20


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 111110