Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej...
 
Ogłoszenie

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń od 14 listopada 2008 r. do 15 grudnia 2008 r. wykaz niżej wymienionej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej:
  1. na rzecz najemców:
  • lokal mieszkalny położony w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Naftowej 4/6
  • lokale mieszkalne, położone w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Naftowej 7, oznaczone nr nr: 2, 3, 4 i 5,
  1. na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej:
  • działka nr 1871/1 o pow. 0,0121 ha, położona w Ustrzykach Dolnych.
  1. na rzecz użytkowników wieczystych:
  • działki nr 1873 i 1871/2 o łącznej pow. 0,1340 ha, położone w Ustrzykach Dolnych.
  1. na rzecz Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego Dystrybucja Sp. Z oo. W Rzeszowie:
  • działka nr 557/1 o pow. 0,0075 ha wraz z budynkiem stacji transformatorowej, położona w Ustrzykach Dolnych.Ustrzyki Dolne, dnia 2008-11-06
 
  Data publikacji   2008-11-06


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 111237