Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych
 

Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza konkurs na stanowisko pracy: podinspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego, korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 3. dobry stan zdrowia.
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż.) o kierunku Inżynieria środowiska, preferowana specjalność - inżynieria komunalna,
 6. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie,
 7. umiejętność obsługi komputera, obsługa programu pakiet OFFICE, AUTOCAD,
 8. znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prawa ochrony środowiska,

II. Wymagania dodatkowe:

 1. solidność i rzetelność,
 2. odpowiedzialność i terminowość,
 3. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 4. zdyscyplinowanie,
 5. uprzejmość i życzliwość w kontaktach służbowych i z obywatelami,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przygotowywanie informacji o środowisku i jego ochronie,
 2. przeprowadzanie postępowań dot. udziału społeczeństwa w sprawie ochrony środowiska,
 3. przeprowadzanie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 4. merytoryczne przygotowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 

 
  Data publikacji   2008-10-13Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Sekretarz Janina Sokołowska
 
  Ilość odwiedzin: 96704