Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych i Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych, ogłaszają nabór na stanowisko głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych
 
Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych i i Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych na podstawie art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./ ogłaszają nabór na stanowisko głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

I.  Wymagania niezbędne

  1. Posiadane obywatelstwo polskie,
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  3. Brak karalności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
  4. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończyła średnią , policealną lub pomaturalną szkole ekonomiczną i posiada co najmniej 6 –letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikat księgowy, wydane na podstawie odrębnych przepisów

Więcej informacji w załączniku poniżej.

 
  Data publikacji   2008-10-02Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik ŚDS w Ustrzykach Dolnych Ryszard Urban
 
  Ilość odwiedzin: 96735