Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej i przetargu ustnego nieograniczonego
 

O g ł o s z e n i e

Informuję, iż w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Kopernika 1 zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w dniach od dnia 05 września 2008 r. do dnia 21 października 2008 r. wykaz niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, przeznaczonych do sprzedaży

1) w formie bezprzetargowej:

 • na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej:
  - działka nr 2728/5 o pow. 0,0309 ha, położona w Ustrzykach Dolnych,
 • na rzecz użytkownika wieczystego:
  - działki nr nr: 1303/13 o pow. 0,1114 ha i nr 1408 o pow. 0,1009 ha, położone w Ustrzykach Dolnych,
 • na rzecz najemców:
  - lokal mieszkalny, położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Korczaka 4/40,
  - lokal mieszkalny, położony w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dworcowej 6/55,
  - lokal mieszkalny, położony w Moczarach nr 35/2,
  - budynek mieszkalny nr 21, położony w Nowosielcach Kozickich.

2) w formie przetargu ustnego nieograniczonego:

 • działka nr 114/1 o pow. 0,2028 ha, położona w Ustrzykach Dolnych,
 • działka nr 114/2 o pow. 0,2355. ha, położona w Ustrzykach Dolnych,
 • działki nr nr: 227/14 i 227/15 o łącznej pow. 0,2027 ha, położona w Dźwiniaczu Dolnym.

Ustrzyki Dolne, dnia 2008-08-26

 
  Data publikacji   2008-09-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 93811