Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej zgodnie obowiązującymi przepisami
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 19 września 2008 r. do 10 października 2008 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonej do dzierżawy w formie bezprzetargowej zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

  1. część działki nr 91 o powierzchni 35 m2 ( ogólna powierzchnia działki 3.4814 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Strwiążyk z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Ustrzyki Dolne, dnia 05.09.2008 r.

 
  Data publikacji   2008-09-19


Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:  Kierownik Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Alicja Kisielewicz
 
  Ilość odwiedzin: 93813