Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
 
  Grupa:   OBWIESZCZENIA i OGŁOSZENIA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wywieszeniu wykazu
 

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w oparciu o art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Kopernika 1 w dniach od 22 sierpnia 2008 r. do 12 września 2008 r. został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne przeznaczonych do dzierżawy zgodnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie:

  1. w formie bezprzetargowej:
    • część działki nr 421/2 o powierzchni 20 m2 ( ogólna powierzchnia działki 0.0777 ha) położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Wincentego Pola z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,
  2. w formie przetargu ustnego nieograniczonego:
    • działka nr 343/2 o powierzchni 0.19 ha położona we wsi Wojtkowa z przeznaczeniem na cele rolnicze,

Ustrzyki Dolne, dnia 11.08.2008 r.

 
  Data publikacji   2008-08-22


Osoba, która stworzyła pozycję:   Marcin Organ
Osoba odpowiedzialna za treść:    
 
  Ilość odwiedzin: 111188