Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     PRAWO LOKALNE
 
  Grupa:   PRAWO LOKALNE
  Nr pozycji   4
  Nazwa pozycji   Uchwała Nr II/12 / 2002 - Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny
 

Uchwała Nr II/12 / 2002.
Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych
z dnia 2 grudnia 2002 r

w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje:

§ 1

Określa się wzór deklaracji na podatek rolny ( DR-1), stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2003.

 
  Data publikacji   2003-06-16Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Wiesław Andruch
Osoba odpowiedzialna za treść:   Wiesław Andruch
 
  Ilość odwiedzin: 4168201