Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
   PRZETARGI

Dział podaje informacje na temat przetargów ogłaszanych przez Gminę Ustrzyki Dolne.

 Ustawa o zamówieniach publicznych określa zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych, organ właściwy w sprawach o zamówienia publiczne, a także tryb rozpatrywania protestów i odwołań złożonych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Osobą odpowiedzialną za treść ogłoszeń o zamówieniach publicznych jest pani Zofia Karpijewicz, tel. (013) 460-80-26, um@ustrzyki-dolne.pl

  Ilość odwiedzin: 2660122