Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań Wydziału Finansowego podlegającego Skarbnikowi, należy w szczególności:

 1. Sporządzanie projektu budżetu Gminy.
 2. Prowadzenie funduszy celowych i innych funduszy Gminy.
 3. Wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Burmistrzowi i Radzie.
 4. Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie.?
 5. Kontrola gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych, sołectw oraz podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych, podlegających Radzie.
 6. Prowadzenie obsługi kasowej i księgowej.
 7. Sporządzanie list wynagrodzeń pracowników oraz pełna obsługa ZUS, podatkowa i inna w tym zakresie.
 8. Prowadzenie ewidencji składników mienia Gminy i udziałów oraz zmian w tym zakresie.
 9. Współpraca z Urzędem Skarbowym, bankami oraz Regionalną Izbą Obrachunkową.
 10. Przyjmowanie wniosków dotyczących przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.
 11. Weryfikacja wniosków dotyczących przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego pod kątem zgodności z przepisami prawa.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

Kontakt:

nr pokoju: 1, 2, 3, 4, 6, 8
nr tel. 13-460-80-24 ; 13-460-80-15 ; 13-460-80-22 ; 13-460-80-14 ; 13-460-80-18
e-mail: fk@ustrzyki-dolne.pl
e-mail: podatki@ustrzyki-dolne.plOsoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-10-27
  Ilość odwiedzin: 4168426