Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań pracownika zatrudnionego na samodzielnym Stanowisku - Koordynatora ds. pozyskiwania środków zewnętrznych należy w szczególności:

 1. Bieżące śledzenie i wyszukiwanie programów pomocowych Unii Europejskiej i innych krajów Europy przydatnych dla gminy Ustrzyki Dolne. Przedstawianie i konsultowanie z Burmistrzem i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy potencjalnych możliwości pozyskiwania funduszy na realizację gminnych inwestycji.
 2. Bieżące śledzenie i wyszukiwanie programów krajowych przydatnych dla gminy Ustrzyki Dolne. Przedstawianie i konsultowanie z Burmistrzem i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy potencjalnych możliwości pozyskiwania funduszy na realizację gminnych inwestycji.
 3. Przygotowywanie wniosków pomocowych dla Gminy oraz wspomaganie i nadzór działań kierowników jednostek organizacyjnych i budżetowych Gminy w staraniach o środki europejskie.
 4. Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich poprzez koordynowanie i monitorowanie procesu ich wdrażania szczególnie w zakresie:
  1. Odnawialnych źródeł energii,
  2. Mikroprojektów w ramach programów transgranicznych,  
  3. Projektów w ramach Programu INTERREG Polska-Słowacja.
 5. Udział w przygotowaniu dokumentów dot. zamówień publicznych na wykonanie zadań wpisanych do projektów.
 6. Przygotowywanie umów z wykonawcami zadań objętych projektami.
 7. Przygotowywanie wniosków o płatność.
 8. Tłumaczenie dokumentów niezbędnych w procesie przygotowania i wdrażania projektów transgranicznych.
 9. Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy partnerskiej w ramach realizacji projektów transgranicznych.
 10. Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach dot. programów i funduszy europejskich.
 11. Właściwe gromadzenie i archiwizowanie całości dokumentacji związanej z wnioskami pomocowymi i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 12. Dbałość o zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami.
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

Kontakt:

nr pokoju: 11
nr tel. 13-460-80-29
e-mail: a.dybala@ustrzyki-dolne.pl Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-01-08
  Ilość odwiedzin: 4168280