Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. Zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
 3. Koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne wydziały i stanowiska pracy.
 4. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej.
 5. Sprawowanie nadzoru nad organizacją i dyscypliną pracy.
 6. Zapewnienie sprawnej obsługi obywateli przez Urząd.
 7. Nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli.
 8. Zapewnianie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy, w tym budżetu.
 9. Inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych.
 10. Przedstawianie Burmistrzowi propozycji do powierzania określonych czynności pracownikom Urzędu i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
 11. Wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.
 12. Dbałość o zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przez podległych pracowników.
 13. Nadzorowanie kompletowania dokumentacji z prac Rady Miejskiej.
 14. Koordynacja  spraw związanych z wyborami i spisami.
 15. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 16. Prowadzenie Rejestru Gminnych Jednostek Organizacyjnych.
 17. Prowadzenie spraw dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
 18. Nadzór nad funkcjonowaniem klubów i organizacji sportowych.
 19. Prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych w Urzędzie.
 20. Prowadzenie ewidencji dokumentów dotyczących spółek prawa handlowego z udziałem Gminy.
 21. Dbałość o zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami przez podległych pracowników
 22. Wykonywanie  pozostałych czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza  zgodnie z ustawą  o pracownikach samorządowych.
 23. Wykonywanie innych zadań na polecenie  lub z upoważnienia Burmistrza.

Kontakt:

nr pokoju: 24
nr tel. 13-460-80-03
e-mail: j.sokolowska@ustrzyki-dolne.plOsoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-10-27
  Ilość odwiedzin: 4168050