Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 1. Organizowanie pracy wydziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy w zakresie udzielonego upoważnienia przez Burmistrza w odrębnym zarządzeniu.
 2. Nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie udzielonego upoważnienia przez Burmistrza w odrębnym zarządzeniu.
 3. Współdziałanie z sołectwami.
 4. Wykonywanie uchwał Rady oraz Zarządzeń Burmistrza.
 5. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z łych porozumień.
 6. Załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych.
 7. Nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej w podległych wydziałach.
 8. Przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli.
 9. Nadzór nad dyscypliną pracy podległych pracowników; składanie wniosków do Burmistrza w sprawach pracowniczych.
 10. Współdziałanie z administracją rządową, samorządem powiatowym i wojewódzkim w realizacji zadań zleconych.
 11. Opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw.
 12. Dbałość o zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami przez podległych pracowników.
 13. Wykonywanie innych zadań Gminy wynikających z przepisów szczególnych i innych spraw zleconych przez Burmistrza.

Kontakt:
nr pokoju: 26
nr tel. 13-460-80-00 ( centrala )
e-mail: um@ustrzyki-dolne.plOsoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2013-10-15
  Ilość odwiedzin: 4168100