Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy załatwianie spraw wynikających z przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisów szczególnych, a zwłaszcza:

 1. Prowadzenie rejestru stanu cywilnego (sporządzanie aktów stanu cywilnego, dodawanie do aktów przypisków i wzmianek dodatkowych.)
 2. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, uznaniu ojcostwa, nadaniu dziecku nazwiska w trybie art. 90 k.r.i o., zmianie imienia dziecka, o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.
 3. Prowadzenie akt zbiorowych stanu cywilnego.
 4. Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego.
 5. Wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym.
 6. Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju.
 7. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych.
 8. Współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego i organami w sprawach urodzeń, małżeństw, i zgonów.
 9. Wpisywanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego.
 10. Uznawanie wyroków zagranicznych.
 11. Wydawanie decyzji w sprawach zmiany imienia i nazwiska.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

Kontakt:

nr pokoju: 9
nr tel. 13-460-80-25
e-mail: usc@ustrzyki-dolne.plOsoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2013-10-15
  Ilość odwiedzin: 4168312