Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań pracownika zatrudnionego na samodzielnym Stanowisku ds. BHP należy w szczególności:

 1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i ppoż. w Urzędzie.
 2. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy.
 3. Udział w dochodzeniach powypadkowych, rejestracja, kompletowani i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy.
 4. Przeprowadzanie szkoleń BHP (wstępnych ogólnych i okresowych) z pracownikami urzędu oraz szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach posiadanych kompetencji.
 5. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej BHP i ppoż.
 6. Współpraca z instytucjami, służbami i strażami w zakresie spraw BHP i ochrony przeciwpożarowej.
 7. Realizowanie zadań nałożonych przez zwierzchnie służby ochrony przeciwpożarowej.
 8. Prowadzenie okresowych i doraźnych kontroli pomieszczeń urzędu w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz opracowanie wniosków dla Burmistrza w tym zakresie.
 9. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym utrzymaniem w przelotowości dróg komunikacyjnych służących celom ewakuacji, ich oznakowaniem.
 10. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością rozmieszczenia, stanem sprawności technicznej i konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych.
 11. Nadzór nad terminowością wykonywanych kontroli i przeglądów stanu technicznego budynku Urzędu:
  1. przewodów dymowych i wentylacyjnych,
  2. instalacji elektrycznej i odgromowej,
  3. konstrukcji budowlanej.
 12. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

W zakresie wykonywania zadań podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Kontakt:

ul. Dobra 6
Ustrzyki Dolne
tel. 13-461-16-07

 e-mail: a.szewczyk@ustrzyki-dolne.pl

 


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2012-02-20
  Ilość odwiedzin: 4168304