Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Biuro Rady Miejskiej obsługiwane jest przez pracownika bezpośrednio podlegającego Burmistrzowi zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej i innych rad. Do jego zadań należy:

 1. Sporządzanie protokołów z sesji Rady, zgodnie z zasadami określonymi przez Statut i Regulamin Rady.
 2. Prowadzenie rejestru zawierającego informację o treści uchwał i wniosków Rady oraz zakresie i stopniu ich realizacji.
 3. Udział w pracach nad przygotowaniem projektów uchwał.
 4. Przygotowanie materiałów potrzebnych do pracy na posiedzeniach komisji i sesji.
 5. Terminowe informowanie radnych, członków komisji i zaproszonych gości o posiedzeniach.
 6. Informowanie o terminach i porządku dziennym sesji oraz o ważniejszych postanowieniach i pracach samorządu; poprzez wywieszanie odpowiednich informacji na tablicy ogłoszeń Rady.
 7. Prowadzenie dokumentacji pracy poszczególnych komisji Rady oraz uczestniczenie w ich pracach w miarę potrzeb.
 8. Prowadzenie ewidencji udziału radnych w sesjach, na posiedzeniach komisji oraz przygotowanie materiałów - wykazów obecności dla potrzeb księgowości.
 9. Prowadzenie graficznego wykazu frekwencji radnych na posiedzeniach sesji, uwidocznionego w biurze Rady.
 10. Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków mieszkańców Gminy, kierowanych do Rady celem ich rozpatrzenia i załatwienia
 11. Obsługa posiedzeń oraz działalności innych rad powołanych w drodze Uchwały Rady Miejskiej.
 12. Prowadzenie dokumentacji z działalności Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza.
 13. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

Kontakt:

nr pokoju: 16
nr tel. 13-460-80-29
e-mail: biurorady@ustrzyki-dolne.plOsoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-10-27
  Ilość odwiedzin: 4168399