Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Zadania Radcy Prawnego wykonywane są przez podmiot zewnętrzny i obejmują w szczególności:

  1. Opiniowanie pod względem formalno- prawnym i redakcyjnym projektów aktów normatywnych wydawanych przez Radę i Burmistrza.
  2. Obsługa prawna Urzędu Miejskiej.
  3. Obsługa prawna posiedzeń Rady Miejskiej.
  4. Opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Gminę.
  5. przygotowywanie opinii do projektów ustaw i innych aktów prawnych przekazywanych do konsultacji Burmistrzowi.
  6. Informowanie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Kierowników Wydziałów i Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, w zakresie objętym działalnością Urzędu.
  7. Występowanie w charakterze pełnomocnika Rady lub Burmistrza w postępowaniu sądowym i sądowo-administracyjnym.
W zakresie wykonywania zadań podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Kontakt:

nr tel.13-460-80-00
e-mail: radca@ustrzyki-dolne.plOsoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2012-02-20
  Ilość odwiedzin: 4168431