Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań Wydziału Oświaty należy w szczególności:

 1. Prowadzenie i koordynacja działalności oświatowo-wychowawczej w Gminie.
 2. Obsługa finansowo-księgowa i częściowo administracyjno-gospodarcza szkół podstawowych, przedszkoli, biblioteki i żłobka.
 3. Obsługa i nadzór nad bieżącym utrzymaniem obiektów oświatowych, biblioteki i żłobka.
 4. Opracowanie projektów planów wydatków budżetowych; przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej przy współpracy z kierownikami obsługiwanych jednostek.
 5. Sprawozdawczość budżetowa, księgowość syntetyczna i analityczna.
 6. Prowadzenie i rozliczanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (stypendia, zasiłki, podręczniki).
 7. Prowadzenie i rozliczanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
 8. Bieżące śledzenie i wyszukiwanie programów pomocowych Unii Europejskiej i innych krajów Europy przydatnych dla gminy Ustrzyki Dolne w zakresie oświaty, sportu i pomocy społecznej. Przedstawianie i konsultowanie z Burmistrzem i dyrektorami jednostek oświatowych Gminy, MGOPS i Żłobka Miejskiego potencjalnych możliwości pozyskiwania funduszy na realizację gminnych inwestycji.
 9. Bieżące śledzenie i wyszukiwanie programów krajowych przydatnych dla gminy Ustrzyki Dolne. Przedstawianie i konsultowanie z Burmistrzem i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy potencjalnych możliwości pozyskiwania funduszy na realizację gminnych inwestycji w zakresie oświaty, sportu i pomocy społecznej.
 10. Przygotowywanie wniosków pomocowych dla Gminy oraz wspomaganie i nadzór działań kierowników jednostek organizacyjnych i budżetowych Gminy w staraniach o środki europejskie w zakresie oświaty, sportu i pomocy społecznej.
 11. Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy europejskich poprzez koordynowanie i monitorowanie procesu ich wdrażania w zakresie oświaty, sportu i pomocy społecznej.
 12. Udział w przygotowaniu dokumentów dot. zamówień publicznych na wykonanie zadań wpisanych do projektów w zakresie oświaty, sportu i pomocy społecznej.
 13. Przygotowywanie umów z wykonawcami zadań objętych projektami.
 14. Przygotowywanie wniosków o płatność.
 15. Tłumaczenie dokumentów niezbędnych w procesie przygotowania i wdrażania projektów transgranicznych w zakresie oświaty, sportu i pomocy społecznej.
 16. Nawiązywanie i podtrzymywanie współpracy partnerskiej w ramach realizacji projektów transgranicznych.
 17. Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach dot. programów i funduszy europejskich w zakresie oświaty, sportu i pomocy społecznej.
 18. Właściwe gromadzenie i archiwizowanie całości dokumentacji związanej z wnioskami pomocowymi i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.
 19. Dbałość o zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami przez podległych pracowników.
 20. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

Kontakt:  
ul. Dobra 6
Ustrzyki Dolne

tel. 13-461-16-07
e-mail: woswiaty@ustrzyki-dolne.plOsoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2011-11-18
  Ilość odwiedzin: 4168468