Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Do zadań Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy w szczególności:

 1. Gospodarowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz dbałość o ich stan, prowadzenie spraw na podstawie przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych i przepisów wykonawczych.
 2. Współpraca z Komisją Mieszkaniową Rady Miejskiej.
 3. Prowadzenie spraw dotyczących wspólnot mieszkaniowych (m.in. nadzór merytoryczny, ewidencja rocznych planów gospodarczych, prowadzenie dokumentacji).
 4. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
 5. Koordynacja działań służb użyteczności publicznej.
 6. Współdziałanie w zakresie inwestycji komunalnych.
 7. Zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzór nad ich eksploatacją.
 8. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 9. Przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego i wydawanie decyzji w tym zakresie.
 10. Nadzór nad targowiskami i parkingami.
 11. Krajowy, drogowy przewóz osób i rzeczy.
 12. Oświetlenie uliczne - nadzór i rozliczenie.
 13. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.
 14. Prowadzenie dokumentacji stanu przyrody.
 15. Wykonywanie zadań związanych z gospodarką wodną w zakresie swoich kompetencji.
 16. Prowadzenie spraw z zakresu leśnictwa i łowiectwa nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 17. Przyjmowanie, weryfikowanie, przekształcanie w formę elektroniczną oraz przesyłanie wniosków do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.
 18. Realizacja zadań z zakresu ustaw o ochronie środowiska.
 19. Programy pomocowe w zakresie rolnictwa i ochrony środowiska.
 20. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji w sprawie wycinki drzew.
 21. Prowadzenie ewidencji zabytków.
 22. Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie ochrony obiektów zabytkowych na terenie Gminy. Sprawozdawczość w tym zakresie.
 23. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz zleconych przez Burmistrza.

nr pokoju: 29, 23, 22, 17, 14

nr tel. 13-460-80-06 ; 13-460-80-17; 13-460-80-08
e-mail: rolny@ustrzyki-dolne.pl
e-mail: um@ustrzyki-dolne.p


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2015-10-27
  Ilość odwiedzin: 4168081