Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7860

 

- JAK OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY -

Opłaty skarbowe
Zwolniony od opłaty skarbowej

Podstawa prawna
Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 7 ust.1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy
Maria Osadczuk - Inspektor
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych,
pok. nr 17 - I piętro
tel. (13) 460-80-06 

Termin załatwienia
Termin wydania decyzji - jeden miesiąc od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy
Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Potrzebne dokumenty
Potrzebne dokumenty są do pobrania w pokoju nr 17

 

- JAK OTRZYMAĆ DODATEK ENERGETYCZNY -

Opłaty skarbowe
Zwolniony od opłat skarbowych.

Podstawa prawna
Dodatek energetyczny jest przyznawany w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 5 c i art. 5d. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

Miejsce załatwienia sprawy
Maria Osadczuk - Inspektor
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych,
pok. nr 17 - I piętro
tel. (13) 460-80-06 

Termin załatwienia
Termin wydania decyzji - jeden miesiąc od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy
Odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Potrzebne dokumenty
Potrzebne dokumenty są do pobrania w pokoju nr 17Data publikacji:

  Ilość odwiedzin: 3582423