Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 10500

Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomości

Złożenie informacji dla osób fizycznych w sprawie podatku od nieruchomości polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza informacji lub deklaracji. Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa Uchwała Nr XXIV/306/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 września 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne na 2017 r.

Osoba prowadząca:  Jagoda Głazowska Inspektor, Joanna Jasion-Szawan - Podinspektor,  pokój nr 8, tel. 460-80-15, e-mail: podatki@ustrzyki-dolne.pl

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych

Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych polega na wypełnieniu druku deklaracji (druk DT-1) oraz załącznika do deklaracji (druk DT-1/A). Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2017 r. określa Uchwała Nr XXVI/332/16 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Osoba prowadząca:  Ewa Organ - Z-ca Skarbnika, pokój nr 4,
tel. 460-80-14, e-mail: fk@ustrzyki-dolne.pl

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku rolnego

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku rolnego polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji. Wysokość podatku rolnego ustala się według średniej ceny skupu żyta za pierwsze 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy i wynosi w 2017 r. 131,10 zł od 1ha przeliczeniowego na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne.

Osoba prowadząca:  Jagoda Głazowska Inspektor, Joanna Jasion-Szawan - Podinspektor, pokój nr 8, tel. 460-80-15,
e-mail: podatki@ustrzyki-dolne.pl
podatki2@ustrzyki-dolne.pl

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku leśnego

Złożenie deklaracji dla osób prawnych w sprawie podatku leśnego polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy i wynosi w 2017 r. 42,0222 zł.

Osoba prowadząca:  Jagoda Głazowska Inspektor, Joanna Jasion-Szawan - Podinspektor, pokój nr 8, tel. 460-80-15,
e-mail: podatki@ustrzyki-dolne.pl
podatki2@ustrzyki-dolne.pl

Wzory druków oraz szczegółowe informacje w dziale "PRAWO LOKALNE"

   


Data publikacji:

  Ilość odwiedzin: 4174116