Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 2525
Burmistrz Ustrzyk Dolnych informuje, że wprowadzony został SMS-owy system informowania zobowiązanych o powstaniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każda osoba, która wyrazi zgodę na umieszczenie swojego numeru telefonu komórkowego w bazie sms Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (sms-y):

  1. w przypadku wystąpienia zaległości (w terminie nie później niż 21 dni po upływie terminu płatności). Jeżeli zobowiązany uiści zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (sms), to uniknie kosztów upomnienia.

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zachęcam do wypełnienia oświadczenia - druku zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie Państwa numeru telefonu do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oświadczenie ? druk zgody można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, ul. Mikołaja Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, w godzinach jego pracy, przesłać pocztą tradycyjną lub za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP (oświadczenia przesłane za pośrednictwem e-maila nie będą akceptowane). Oświadczenie ? druk zgody można również złożyć do sołtysa, który dostarczy wypełniony druk do Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Oświadczenia - druk zgody można będzie pobrać w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, ul. Mikołaja Kopernika 1, w pokojach numer: 8, 22; w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego i ze strony internetowej www.bip.ustrzyki-dolne.pl / zakładka Moja sprawa / Podatki Lokalne - powiadomienia SMS.


Data publikacji:

  Ilość odwiedzin: 3584714