Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7200
Przetargi archiwalne z 2006 r.


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2006-03-10

 Nazwa pozycji Data
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych nr 1” (budynek nr 1,2 i 3) w m-ci Ustrzyki Dolne 2006-09-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Kaplica cmentarna - Dom przedpogrzebowy” w m-ci Brzegi Dolne Gmina Ustrzyki Dolne 2006-08-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych nr 1” (budynek nr 3) w m-ci Ustrzyki Dolne 2006-10-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń, sprzętu i mebli do wyposażenia kuchni szkolnej Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Dobra 6 2006-10-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych - drogowych zadania pn. „Remont drogi w ciągu ulicy Wincentego Pola w Ustrzykach Dolnych” 2006-08-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „ Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Szkoły Podstawowej” w m-ci Łobozew 2006-08-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z remontem drogi gminnej Ropienka – Kopalnia – Brelików 2006-11-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych nr 1” (budynek nr 2) w m-ci Ustrzyki Dolne 2006-10-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zakup 2-ch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz 2-ch urządzeń drukujących 2006-12-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Roboty budowlane w Szkole Podstawowej” w m-ci Ustianowa 2006-10-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń, sprzętu i mebli do wyposażenia kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej w m-ci Ustianowa Górna 2006-10-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na : Kredyt długoterminowy w wysokości 2.000.000.- zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Gminy Ustrzyki Dolne oraz spłatę rat kredytów i pożyczek 2006-08-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń, sprzętu i mebli do wyposażenia kuchni szkolnej Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w m-ci Ustrzyki Dolne 2006-10-18
Szkoła Podstawowa w Wojtkowej ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów Szkoły Podstawowej w Wojtkowej 2006-08-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie cmentarzy komunalnych 2006-11-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na przygotowaniu i wydawaniu jednego gorącego posiłku dziennie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy 2006-12-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych nr 1” (budynek nr 3) w m-ci Ustrzyki Dolne 2006-09-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 361 o powierzchni 0.05 ha, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Gombrowicza . 2006-10-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót drogowych związanych z realizacją projektu o nazwie: „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych „ .Etap I 2006-09-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych nr 1” (budynek nr 2) w m-ci Ustrzyki Dolne 2006-09-15
Szkoła Podstawowa w Wojtkowej ogłasza przetarg nieograniczony na zakup artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w roku szkolnym 2006/07 2006-09-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Kaplica cmentarna - Dom przedpogrzebowy” w m-ci Brzegi Dolne 2006-09-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 1369/3 o powierzchni 20 m2 stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy J. Korczaka na Zielonym Rynku 2006-11-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Roboty budowlane w Szkole Podstawowej” w m-ci Ustianowa 2006-09-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót remontowych - drogowych zadania pn.„Remont drogi gminnej publicznej w Nowosielcach Kozickich” Gmina Ustrzyki Dolne 2006-09-14
Gazeta Bieszczadzka - Regionalne Czasopismo Samorządowe ogłasza przetarg nieograniczony na usługi związane z przygotowaniem do druku, drukiem i dostawą do kolportera regionalnego ... 2006-11-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Remont budynku mieszkalnego socjalnego” w m-ci Liskowate ... 2006-02-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „ Remont budynku mieszkalnego przy ulicy 29-go Listopada 14” w m-ci Ustrzyki Dolne 2006-07-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony w ramach naprojektu pn. „Podnoszenie atrakcyjności terenów gospodarczo – inwestycyjnych w mieście przy ulicy Kolejowej w Ustrzykach Dolnych” 2006-01-20
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 2145 o powierzchni 0.20 ha, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne 2006-10-09
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2006-09-25
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 542 ... 2006-01-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego klasy EL spełniającego normę ZN/ITN-PKN S.A /NF – 219/2000 2006-09-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na bieżące utrzymanie miasta ... 2006-01-13
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż środków transportowych. 2006-01-10
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp .z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych 1 , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brz 2006-10-24
Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych ... 2006-01-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów biurowych 2006-01-05
Przedszkola Nr 2 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych ... 2006-01-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 162/59 o pow. 0,7403 ha, położonej w Krościenku. 2006-05-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania pn. ”Dach nad budynkiem Przedszkola nr 1” 2006-05-24
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych zaprasza do składania ofert na dostawę miału węglowego na plac składowy zamawiającego . 2006-09-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika dla pieszych przy drodze krajowej Nr 84 Sanok – Krościenko – Granica Państwa. 2006-05-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika w Ustjanowej. 2006-05-24
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek położonych w Ustrzykach Dolnych 2006-08-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Remont budynku Szkoły Podstawowej” w m-ci Równia 2006-05-19
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp .z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych 1 , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego opałowego gatunek „orzech” w ilości 160 ton w sezonie grze 2006-08-23
Agencja Handlowa „BIS II 2006-05-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dróg rolniczych 2006-05-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działek położonych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 2006-08-09
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych przeznaczyła do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego niżej wymienioną nieruchomość stanowiąca własność Gminy Ustrzyki Dolne, położoną w Krościenku. 2006-05-10
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Pionierskiej 6 w Ustrzykach Dolnych. 2006-07-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „ Remont budynku mieszkalnego przy ulicy 29-go Listopada 14” w m-ci Ustrzyki Dolne 2006-07-31
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp .z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych 1 , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie Ustrzyk Dolnych 2006-05-09
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2006-05-08
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie wykonania następujących zadań publicznych w zakresie podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 2006-04-12
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Szopena 3 w Ustrzykach Dolnych 2006-07-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości na terenie Ustrzyk Dolnych. 2006-04-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2006-07-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania o nazwie: „Poprawa funkcjonalności infrastrukturalnej inicjatyw gospodarczo - społecznych poprzez przebudowę płyty Rynku” 2006-04-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych w Ustrzykach Dolnych w ciągu ul. PCK , Nadgórna , Jana Pawła II, Pionierska. 2006-03-31
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2006-06-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie zieleni miejskiej miasto USTRZYKI DOLNE. 2006-03-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej Ropienka Górna. 2006-03-20
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp .z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych 1 , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę używanej koparko-ładowarki 2006-06-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej przez wieś Łobozew Górny 2006-03-16
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp .z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych ogłasza drugi przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki nr 1285/5 o powierzchni 2.720m2 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta nr 32387 przez Są 2006-06-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości mienia komunalnego, położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne 2006-03-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 2160 i 2162 o łącznej powierzchni 0.6764 ha , stanowiące własność Gminy Ustrzyki Dolne, położone w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dwernickiego. 2006-06-19
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy 29 - go Listopada 42 ogłasza przetarg ofertowy na najem SKLEPU przy ul. 1 Maja 16. 2006-03-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 2129 o powierzchni 0.7187 ha , stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dwernickiego. 2006-06-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 675 o powierzchni 0.39 ha położona we wsi Bandrów. 2006-06-19
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę działek stanowiące własność Gminy Ustrzyki Dolne, położone w Ustrzykach Dolnych przy ulicy Dwernickiego – do użytkowania rolniczego. 2006-03-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci kwalifikowane przez MGOPS. 2006-06-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 542 o powierzchni 0.08 ha ( z wyłączeniem 0.03 ha pod zajazd dla autobusów PKS) stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne. 2006-03-13
Międzyszkolna Kryta Pływalnia „Delfin” w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawa powierzchni 32 m² z węzłem sanitarnym z przeznaczeniem na gabinet masażu. 2006-06-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Podniesienie atrakcyjności turystyczno- inwestycyjnej Gminy Ustrzyki Dolne - Budowa kanalizacji” 2006-03-10
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2006-06-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika w ulicy Jana Pawła II strona lewa ( w kier. ul. Nadgórna) ... 2006-03-09
Przetarg nieograniczony - Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegach Dolnych , 38-700 Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę dwóch pomp do wody zimnej ... 2006-03-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych ulic na terenie miasta Ustrzyki Dolne. 2006-02-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 2006-02-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu chodnika dla pieszych w ulicy Dwernickiego. 2006-02-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługi polegające na wykonanie robót budowlanych zadania pn. „Remont budynku przy ul. 1-go Maja 41” w m-ci Ustrzyki Dolne. 2006-02-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na usługi polegające na przygotowaniu i wydawaniu jednego gorącego posiłku dziennie dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy - miasto Ustrzyki Dolne. 2006-02-16


  Ilość odwiedzin: 782681