Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 5581
Obwieszczenia Burmistrza Ustrzyk Dolnych - rok 2004


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2004-08-07

 Nazwa pozycji Data
Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie pod nr A.1 wniosku "POLKOMTEL" S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81, 02 -001 Warszawa, w imieniu którego występuje Pan Jacek Chrzanowski, 2004-02-27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą "Krościenko 3" 2004-03-05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą 2004-03-05
OBWIESZCZENIE Burmistrza Ustrzyk Dolnych o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą "Rynek " 2004-03-05
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 2004-04-22
Podaję do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie pod nr B.1 danych o decyzji nr 111/03 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej dla "POLKOMTEL" S.A. w Warszawie ... 2004-04-26
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci 2004-06-03
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę linii napowietrznych średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej słupowej i przyłączy napowietrznych do zasilania zak 2004-03-03
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek, który złożył Ciuła Mieczysław działający jako pełnomocnik Gminy Ustrzyki Dolne ... 2004-06-17
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji przeładunkowej i sortowni odpadów ... 2004-06-28
Podaję do publicznej wiadomości innformację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie pod nr A.3 wniosku Gminy Ustrzyki Dolne, ul Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w związku z planowaną inwe 2004-06-28
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowie stacji transformatorowej słupowej, linii kablowych i napowietrznych SN 2004-06-29
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę budynku łącznika pomiędzy blokiem I a IV, pozwalającym na swobodne przem 2004-07-07
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. polepszenie infrastruktury na drogowym przejściu granicznym w Krościenku-Smolnica ... 2004-07-23
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa sieci 2004-08-02
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowa sieci 2004-08-02
O G Ł O S Z E N I E - Burmistrz Ustrzyk Dolnych podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie pod nr A. 4 wniosku „CENTERTEL” Sp. z o.o. o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ... 2004-08-16
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmujące: - montaż dwóch anten na dachu budynku oraz urządzeń zasilających i nadawczo-przesyłowych ... 2004-08-16Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 782821