Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7680
Przetargi archiwalne z 2003 r.


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2004-01-22

 Nazwa pozycji Data
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na roboty elektryczne - oświetlenie drogowe w mieście Ustrzyki Dolne ... 2002-11-25
Powiat Bieszczadzki, ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę bankową bieżącą budżetu Powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu ... 2002-12-06
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych produktów naftowych ... 2002-12-16
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załącznikach do informacji dla oferentów ... 2003-01-07
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na usługi z zakresu upowszechniania doradztwa rolniczego na terenie gminy Ustrzyki Dolne ... 2003-01-14
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sieci elektroenergetycznej w m-ci Leszczowate ... 2003-01-29
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: Letnie utrzymanie ulic,chodników i terenów zieleni miejskiej, ... 2003-02-03
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na pielęgnację zieleni miejskiej ... 2003-02-03
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody zasilającej obiekty Domu Pomocy Społecznej w Moczarach oraz wykonanie projektu ... 2003-02-18
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: Pielęgnacja zieleni miejskiej ... 2003-03-05
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie art. 40 ust.2 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym... 2003-03-14
Starosta Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na: na roboty budowlano - remontowe w budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych położonego w Ustrzykach Dolnych przy ul. Pionierskiej 10 zgodnie ... 2003-03-12
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie na ulicach miasta USTRZYKI DOLNE następujących robót drogowych: remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych ulic na terenie miasta masą asfaltowo-betonową na gorąco w zakresie do 94,4 ton ... 2003-03-24
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: wykonanie według projektu technicznego, ciągu pieszego G-H (schody), fragmentu chodnika H-J ... 2003-03-27
Starosta Bieszczadzki w Ustrzykach Dolnych, ogłasza przetarg nieograniczony pisemny na: modernizację części opisowej ewidencji gruntów i założenie części opisowej ewidencji budynków w systemie EWID 2000 dla miasta Ustrzyki Dolne ... 2003-04-04
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia drogowego w m-ci Krościenko ... 2003-04-07
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: Przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... 2003-04-14
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu czterech budynków mieszkalnych w m-ci Moczary o zakresie rzeczowym ... 2003-04-14
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowejprzebudowy sieci elektroenergetycznej ... 2003-04-15
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu czterech budynków mieszkalnych w m-ci Moczary o zakresie rzeczowym ... 2003-04-24
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu chodnika lewostronnego w ciągu drogi krajowej Nr 84 w Ustrzykach Dolnych od km 38 + 840 - 39+ 190 w ulicy 1-go Maja ... 2003-04-30
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodników ... 2003-04-30
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych, ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Ustrzykach Dolnych... 2003-05-07
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych, ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Ustrzykach Dolnych... 2003-05-07
Zarząd Powiatu Bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: projektu budowlanego sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody zasilającej obiekty Domu Pomocy Społecznej w Moczarach oraz wykonanie ... 2003-05-08
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej na terenie budowy cmentarza w m-ci Brzegi Dolne gm. Ustrzyki Dolne... 2003-05-13
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie remontu chodnika lewostronnego w ciągu drogi krajowej Nr 84 w ulicy 1-go Maja miasto Ustrzyki Dolne ... 2003-05-29
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie remontu cząstkowego drogi gminnej Teleśnica- do Zalewu długośći 1 km gm. Ustrzyki Dolne... 2003-06-05
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: Rodzaj, zakres i lokalizacja budowy: roboty budowlane remontowe... 2003-06-12
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie robót z zakresu utrzymania dróg powiatowych ... 2003-06-18
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: Wykonanie remontu prawostronnego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne- Ustrzyki Górne od km 0+ 0245 - 0+ 431 w ul. Fabryczna miasto Ustrzyki ... 2003-06-26
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: Wykonanie remontu cząstkowego i zjazdu drogi gminnej Ropienka Górna ... 2003-06-26
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o., 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Przemysłowa 16, woj. podkarpackie, pow. bieszczadzki, tel. 013 4611181, fax. 013 4611181, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla w asortymencie miału II typu 31,2 ... 2003-07-01
Powiatowy Zarząd Dróg w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na: Renowację odwodnienia drogowego w c.d. nr P1300R Jasień-Jałowe-Bandrów... 2003-07-09
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: Wykonanie remontu części jezdnej - drewnianej mostu w Sańkowej w ciągu drogi gminnej Stańkowa-Zawadka z drewna Zamawiającego 2003-07-31
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: Roboty budowlane-remontowe i instalacja sanitarna i elektryczna ... w m-ci Ustrzyki Dolne ul. Rynek 16 (BCIT) 2003-08-07
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa parkingu przy planowanym amfiteatrze w Ustrzykach Dolnych 2003-08-14
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie : - studium wykonalności , raportu oddziaływania na środowisko, wniosków do instytucji finansujących ... 2003-08-14
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy stropodachu na dach stromy na budynku mieszkalnym nr 34 i 35 oraz ocieplenie ściany frontowej w m-ci Moczary gm. Ustrzyki Dolne. 2003-08-14
Zespół Szkół Publicznych Nr 4 w Ropience, ogłasza przetarg nieograniczony na : - Zakup artykułów spożywczych do Świetlicy szkolnej - stołówki 2003-08-26
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: - roboty budowlane - Ogrzewanie wszystkich pomieszczeń budynku Ośrodka, Zdrowia w m-ci ROPIENKA gm. Ustrzyki Dolne z wykorzystaniem istniejącej instalacji grzewczej oraz zapewnieniem własnego opału 2003-08-28
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 38-700 Ustrzyki Dolne ul. Fabryczna 6 ( obiekty oczyszczalni ) ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę węgla kamiennego opałowego gatunek 2003-09-05
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy dachów stromych na budynkach mieszkalnych nr 36 i 37 w m-ci Moczary gm. Ustrzyki Dolne o zakresie rzeczowym 2003-09-15
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: roboty budowlane remontowe - przedłużenie okapu dachu, wykonanie deski czołowej i podbitki, - wymiana rynien i rur spustowych, - skucie tynku i wykonanie ocieplenia ścian płytami styropianowymi i tynk 2003-09-15
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: - roboty budowlane remontowe: - ułożenie paneli podłogowych z litego drewna kauczukowego o grubości 22 mm na legarach i elastycznych podkładkach gumowych - m2 125 w sali gimnastycznej w Szkole Pods 2003-09-17
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie węzła cieplnego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ustrzykach Dolnych . 2003-09-17
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: - Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej Stańkowa - Zawadka na odcinku długości 250 m , szerokości 3,50 m polegający na wykonaniu podbudowy grubości warstwy 10 cm ... 2003-10-07
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony: - Rodzaj, zakres i lokalizacja budowy: roboty elektryczne - oświetlenie drogowe (linia oświetleniowa kablowa - mb. 247, słupów oświetleniowych - kpl. 7) w m-ci Ustrzyki Dolne gm. Ustrzyki Dolne 2003-10-10
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie fragmentu drogi dojazdowej na terenie budowy cmentarza w m-ci Brzegi Dolne gmina Ustrzyki Dolne polegającego na wykonaniu koryta oraz dolnej warstwy podbudowy grub. 15 cm z tłucznia sorto 2003-11-04
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: - Wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku socjalnym wielorodzinnym w m-ci Liskowate gm. Ustrzyki Dolne 2003-12-01
Gmina Ustrzyki Dolne, ogłasza przetarg nieograniczony na: - Remont tras narciarskich pod górą Żuków polegający na wykonaniu robót ziemnych ( wyrównaniu terenu tras ) przy użyciu spycharki w m-ci Ustjanowa gm. Ustrzyki Dolne 2003-12-01
Przedszkola Nr 2 w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych 2003-12-31


  Ilość odwiedzin: 1952433