Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
   Sołectwa
Liczba odwiedzin kategorii: 13175

 

Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym (art. 26) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Burmistrz. Rada nadzoruje działalność sołectwa.Data publikacji:

 Nazwa pozycji Data
Bandrów 2015-02-16
Brzegi Dolne 2015-02-16
Dźwiniacz Dolny 2015-02-16
Hoszowczyk 2015-02-16
Hoszów 2015-02-16
Łodyna 2015-02-16
Jałowe 2015-02-16
Moczary 2015-02-16
Jureczkowa 2015-02-16
Krościenko 2015-02-16
Liskowate 2015-02-16
Łobozew Dolny 2015-02-16
Łobozew Górny 2015-02-16
Nowosielce Kozickie 2015-02-16
Równia 2015-02-16
Teleśnica 2015-02-16
Ustjanowa Dolna 2015-02-16
Ustjanowa Górna 2015-02-16
Wojtkowa 2015-02-16
Wojtkówka 2015-02-16
Zadwórze 2015-02-16
Trzcianiec 2015-02-16
Stańkowa 2015-02-16
Ropienka 2015-02-16
Serednica - Wola Romanowa 2015-02-16
Brelików - Leszczowate 2015-02-16
Zawadka 2015-02-16


  Ilość odwiedzin: 1960007