Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 5463

Uchwały z 2018 r.

W zakładce " Podatki " zamieszczone zostały niezbędne deklaracje i formularze do uchwał podatkowych.Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2018-02-08

 Nazwa pozycji Data
Uchwała Nr XLII/568/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Ustrzyki Dolne w 2018 roku zadań od Powiatu Bieszczadzkiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/569/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/570/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej w stowarzyszeniu Euroregion Karpacki Polska 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/571/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2018 w stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania p.n. 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/572/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej na rok 2018 w stowarzyszeniu Związek Miast Polskich 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/573/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2018 ? 2021 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/574/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz seniorów na lata 2018-2025 ,,Gmina Ustrzyki Dolne seniorom 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/575/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Ustrzyki Dolne 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/576/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/577/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej, Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych na 2018 rok 2018-02-08
Uchwała Nr XLII/578/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Ustrzyki Dolne na Lata 2018 - 2020 2018-02-08
Uchwała Nr XLIII/579/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 2018-03-21
Uchwała Nr XLIII/580/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza do zawarcia umowy pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2018-03-21
Uchwała Nr XLIII/581/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego 2018-03-21
Uchwała Nr XLIII/582/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brelików - Leszczowate 2018-03-21
Uchwała Nr XLIII/583/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krościenko 2018-03-21
Uchwała Nr XLIII/584/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ropienka 2018-03-21
Uchwała Nr XLIII/585/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Równia 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/586/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkowa 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/587/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojtkówka 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/588/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2018-2022 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/589/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/138/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działan 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/590/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/575/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Ust 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/591/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/574/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu działań na rzecz seniorów na lata 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/592/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Brelików nieruchomości mienia komunalnego 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/593/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia k 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/594/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 1304/6. 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/595/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Brelików, gmina Ustrzyki Dolne, będącej własnością Skarbu Państwa 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/596/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Krościenko, gmina Ustrzyki Dolne, będącej własnością Skarbu Pań 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/597/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Ustjanowa Dolna, gmina Ustrzyki Dolne, będącej własnością Skarb 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/598/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ustrzyki Dolne w granicach działek nr ew. 1325, 1327, 1329/1, 1329/2, 1329/3, 1329/4. 2018-03-22
Uchwała Nr XLIII/599/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości mienia komunalnego, położonej w miejscowości Stańkowa, oznaczonej numerem działki 349. 2018-03-22
Uchwała Nr XLIV/600/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Ustrzyki Dolne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2018-04-17
Uchwała Nr XLIV/601/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ustrzyki Dolne". 2018-04-17
Uchwała Nr XLIV/602/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 2018-04-17
Uchwała Nr XLIV/603/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których Gmina Ustrzyki Dolne nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu. 2018-04-17
Uchwała Nr XLIV/604/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres dłuższy niż 3 lata nieruchomości położonej w Równi. 2018-04-17
Uchwała Nr XLIV/605/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia kom 2018-04-17
Uchwała Nr XLIV/606/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 2018-04-17
Uchwała Nr XLV/607/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 2018-04-19
Uchwała Nr XLV/608/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2018 dla Powiatu Bieszczadzkiego na realizację zadania publicznego 2018-04-19
Uchwała Nr XLV/609/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych oraz w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych na terenie miejscowości Nowosielce 2018-04-19
Uchwała Nr XLV/610/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Grąziowa, gmina Ustrzyki Dolne, będącej własnością Skarbu Państwa 2018-04-19
Uchwała Nr XLVI/611/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Gminy Ustrzyki Dolne 2018-04-26
Uchwała Nr XLVI/612/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 2018-04-26
Uchwała Nr XLVII/613/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 2018-05-11
Uchwała Nr XLVIII/614/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zlecenia wydania opinii przez niezależną kancelarię prawną. 2018-06-07
Uchwała Nr XLIX/615/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ustrzyki Dolne na rok 2018 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/616/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2018 rok 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/617/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dolne na 2019 r. 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/618/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Ustrzyki Dolne konsultacji społecznych w sprawie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu gminy Ustrzyki Dol 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/619/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/620/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/621/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ustrzyk Dolnych 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/622/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku W sprawie rozpatrzenia skargi na sołtysa wsi Wojtkowa 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/623/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/602/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania prz 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/624/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie poparcia idei budowy Ośrodka Przygotowań Olimpijskich na terenie gminy Ustrzyki Dolne 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/625/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia komunalnego. 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/626/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych wyrażającą zgodę na sprzedaż położonej na terenie Ustrzyk Dolnych nieruchomości mienia komunalnego. 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/627/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Dźwiniacz Dolny nieruchomości mienia komunalnego 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/628/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miasta Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/629/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Łobozew Górny nieruchomości mienia komunalnego, oznaczonej numerem działki 96/2. 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/630/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej na terenie miejscowości Nowosielce Kozickie nieruchomości mienia komunalnego 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/631/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 2018-06-22
Uchwała Nr XLIX/632/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 8 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2018-06-22
Uchwała Nr LI/633/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 2018-08-03
Uchwała Nr LI/634/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne 2018-08-03
Uchwała Nr LI/635/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie podziału gminy Ustrzyki Dolne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 2018-07-20


  Ilość odwiedzin: 4174089