Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 7963


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2018-01-26

 Nazwa pozycji Data
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 8.500.000,- zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy zł) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy 2018-08-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej nr 119259R 2018-09-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów instalacji fotowoltaicznych, zestawów kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrz 2018-05-18
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Konserwacja pokrycia dachowego wraz z naprawą kominów bud. WM Naftowa 4 w Ustrzykach Dolnych 2018-09-04
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej budynkiem gospodarczym, o powierzchni użytkowej 43,50 m2 oznaczonej numerem działki 430 o powierzchni 0,3222 ha, położonej w miejscowości Ba 2018-09-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku 2018-08-24
Ogłoszenie o sprzedaży zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego w wyniku realizacji zadania pn. Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 2018-07-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bandrów Narodowy, oznaczonej numerem działki 430 o powierzchni 0,3222 ha. 2018-06-06
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustrzykach Dolnych, oznaczonej numerem działki 1304/5 o powierzchni 0,3608 ha, z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalneg 2018-07-06
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Remont pomieszczeń i podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych 2018-08-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Budowa garażu dla OSP Łodyna 2018-08-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do połączenia z ul. Rzeczną na długości 59m w Ustrzykach Dolnych w km 0+345 -0+404 2018-08-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Utwardzenie placu Pionierska 6 - Ustrzyckie Podwórka nr ewid. działki 973/2 w m-ci Ustrzyki Dolne 2018-08-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Przebudowa ulicy Nowa w m-ci Ustrzyki Dolne nr ewid. działki 977, 867, 884/3, 884/2 - na długości 90,0 mb 2018-08-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza zamówienie publiczne na zadanie pn. Zakup serwera DELL PowerEdge R740 Server wraz z oprogramowaniem Windows Server 2016 Standard i licencjami klienckimi, oraz systemu baz danych Microsoft SQL Server 2017 2018-08-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr ewid. 185/2, 210/11, 210/12 i 210/8 w miejscowości Krościenko. 2018-07-20
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu publicznego pn: Konserwacja pokrycia dachowego wraz z naprawą kominów bud. WM Naftowa 2018-04-13
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W USTRZYKACH DOLNYCH UL. PRZEMYSŁOWA 20R, 38-700 USTRZYKI DOLNE Ogłasza przetarg nieograniczony-ofertowy na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych na rogu ulic Wiejskiej i Przemysł 2018-03-14
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych. 2018-03-08
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego 2018-02-26
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Rynek, stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - pod usytuowanie letnich gastronomicznych ogrodów sezonowych z 2018-01-24
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych. 2018-01-17
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości oznaczonej numerami działek 190 i 193 o łącznej powierzchni 0,1648 ha, położonej w miejscowości Brzegi Dolne z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, uwi 2018-01-17
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne tj.: nieruchomość oznaczoną numerem działki 167/2 o powierzchni 1,0091 2018-01-04
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Lokalu usługowego w przyziemiu składający się z jadalni, magazynu, zmywalni, pomieszczeń gospodarczych, łazienki, kuchni i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 220 m2 2018-01-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Utwardzenie placu Pionierska 6 - Ustrzyckie Podwórka nr ewid. działki 973/2 w m-ci Ustrzyki Dolne. 2018-07-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do połączenia z ul. Rzeczną na długości 59m w Ustrzykach Dolnych w km 0+345 -0+404 2018-07-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych wraz z budową łącznika. 2018-07-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem na stadionie w Ustrzykach Dolnych 2018-07-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na budowę Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 2018-06-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej Jałowe - Hoszów na działkach o nr ewid. 405, 128/3,119/4, 403,127/1, 406 położonych w m-ci Hoszów i o nr ewid. 262 położonej w m-ci Jałowe 2018-07-09
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych , składa zapytanie ofertowe na dostawę 5000 Mg węgla kamiennego 2018-07-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na przebudowę drogi gminnej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do połączenia z ul. Rzeczną na długości 59m w Ustrzykach Dolnych w km 0+345 - 0+404 2018-06-25
Ogłoszenie o sprzedaży zdemontowanych opraw oświetlenia ulicznego w wyniku realizacji zadania pn. ,,Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne,, będących 2018-05-17
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych , składa zapytanie ofertowe na dostawę 5000 Mg węgla kamiennego 2018-06-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku 2018-05-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku 2018-05-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Utwardzenie terenu przy budynku szkoły w m-ci Wojtkowa nr ewid działki 236 2018-05-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 119249 R Bandrów - Stebnik 2018-05-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Hoszów, oznaczonej numerem działki 124/2 o powierzchni 0,1142 ha. 2018-03-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Oświetlenie drogi w miejscowości Serednica, Jureczkowa, Wojtkówka, Łodyna Wieś, Łodyna Kopalnia, Grąziowa, Bandrów, Brzegi Dolne, Moczary, Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka, Stokowa i Strwiążyk. 2018-03-28
Ustrzycki Dom Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na zadania pn: Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostępnieniem zasobów informacyjnych. 2018-04-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu TIK w ramach projektu partnerskiego ,,OMNIBUS -kompleksowy program rozwoju szkoły 2018-04-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku 2018-04-04
Ustrzycki Dom Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na zadania pn: Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostępnieniem zasobów informacyjnych. 2018-03-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci. 2018-03-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku 2018-02-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi gminnej nr 119 261 R na dz. nr ewid. 472,521, 396 i 1102 przy ul. W. Pola w Ustrzykach Dolnych 2018-03-26
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa i przebudowa systemu zaopatrywania w wodę w miejscowości Ropienka. 2018-02-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej Nowosielce Kozickie - Chwaniów nr ewid działki 386 w m-ci Nowosielce Kozickie od km 0+000 do km 0+330 2018-01-16
Ustrzycki Dom Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn.: Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych wraz z digitalizacją/udostępni 2018-03-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa drogi gminnej nr 119 261 R na dz. nr ewid. 472,521, 396 i 1102 przy ul. W. Pola w Ustrzykach Dolnych 2018-02-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Cisna, Czarna, Olszanica, Solina, Ustrzyki Dolne 2018-02-07
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu TIK w ramach projektu partnerskiego ,,OMNIBUS -kompleksowy program rozwoju szkoły 2018-03-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci 2018-02-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 144 187 R w km 0+000 - 0+105 w m-ci Ustrzyki Dolne nr ewid działki 852, 842/2 2018-01-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa i budowa drogi gminnej Zawadka -Stańkowa nr ewid działki 126/1 i 126/2 w m-ci Stańkowa 2018-01-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy 2018-01-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 119204R w m-ci Jureczkowa od km 0+270 do km 0+450 2018-01-16
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci 2018-01-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na organizowaniu i prowadzeniu zajęć specjalistycznych z dziećmi w placówkach oświatowych Gminy Ustrzyki Dolne, tj. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych, Sz 2018-01-11
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna średniowymiarowego stosowego wyrabianego w długości 2mb (sortyment S2a 200) gatunku buk pospolity o łącznej masie 69,93 m3. 2018-01-15
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna wielkowymiarowego dłużycowego gatunku buk pospolity o łącznej masie 89,65 m3, klasy grubości: 3 - 93%, 2 - 7% 2018-01-17
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonej na terenie gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem na składowanie drewna tj.: działka nr 250 o powierzchni 2017-12-04


  Ilość odwiedzin: 1952393