Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 11216


Osoba publikująca: Wiesław Andruch
Data publikacji: 2017-02-02

 Nazwa pozycji Data
Gmina Ustrzyki Dolne zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem zamówienia wykonanie prac geodezyjnych 2018-01-04
Gmina Ustrzyki Dolne zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, którego przedmiotem zamówienia jest szacowanie nieruchomości 2018-01-04
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych Ogłasza przetarg nieograniczony wg regulaminu zamieszczonego na stronie internetowej Spółki, na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych na rogu ulic Wiejskiej i 2017-12-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: świadczenie dostawy artykułów żywnościowych dla Przedszkola nr 2 w Ustrzykach Dolnych 2018-01-09
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Nieruchomości stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego 2017-11-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej 143804R Jałowe - Hoszów o nr ewid. działki 257 2017-12-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 144 251R w km 0+003 0+263 w miejscowości Ustrzyki Dolne nr ewid. działki 2632, 2580 2017-12-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej 119 213R ul. Strwiążyk o nr ewid. działki 91 w m-ci Ustrzyki Dolne 2017-12-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa drogi przy ulicy Gombrowicza nad ZB Delfin w Ustrzykach Dolnych - odcinek od km 0+000 - 0+127 2017-11-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa drogi przy ulicy Dwernickiego o nr 144 222 R (łącznik od ul. Dwernickiego do ul. Bieszczadzkiej) odcinek od km 0+000 do km 237,51 2017-12-05
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna wielkowymiarowego dłużycowego gatunku buk pospolity o łącznej masie 144,14 m3, klasy grubości: 3 - 91%, 2 - 9% 2017-12-19
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustrzykach Dolnych, oznaczonej numerami działek 184/2 i 184/3 o łącznej powierzchni 0,4714 ha. 2017-11-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych w 2018 roku 2017-12-04
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych Ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych na rogu ulic Wiejskiej i Przemysłowej, stanowiącej działkę nr 1674 o powierzchni 0,11 2017-10-13
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do składania pisemnych ofert na sprzedaż drewna wielkowymiarowego dłużycowego gatunku jodła pospolita o łącznej masie 72,96 m3, klasy grubości: 3 - 90%, 2 - 10% 2017-12-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa i montaż wyposażenia dla Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2017-11-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa sprzętu AGD i gospodarczego dla Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2017-11-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa wyposażenia kuchni - naczynia stołowe dla Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2017-11-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa i montaż mebli dla Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych 2017-11-21
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Nieruchomościstanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne, położonych na terenie gminy Ustrzyki Dolne z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego 2017-10-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Oświetlenie drogi w m-ci Serednica, Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka, Łobozew Górny 2017-11-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Zakup wraz z dostawą sprzętu do wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w placówkach oświatowych Gminy Ustrzyki Dolne. 2017-11-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: OMNIBUS -kompleksowy program rozwoju szkoły. 2017-11-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Dostawa do 5 szkół w Gminie Ustrzyki Dolne pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno 2017-11-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Ustrzyki Dolne. 2017-10-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. Przebudowa odcinka drogi nr 143525R (Cebulanka) położonego na dz. nr ewid. 419 w km 0+000 ? 0+100 w miejscowości Ropienka 2017-09-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn: Potwierdzenie jakości wykonania prac termomodernizacyjnych budynków przy ul. Krótka 1, ul. Naftowa 10 w Ustrzykach Dolnych i budynku w miejscowości Liskowate 19. 2017-11-06
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę części działki nr 59 o powierzchni 0,28 ha (ogólna powierzchnia działki 1,8939), położonej w miejscowości Ustjanowa Górna 2017-09-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa ulicy Strwiążyk nr 119213R w km 1+920- 2+680 wraz z przebudową przepustu w km 2+450 w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-10-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury 2017-09-27
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2017-10-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. działek 194, 193 i 168 w m-ci Wojtkowa 2017-10-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zakup i dostawę nowych pojemników do zbiórki wyselekcjonowanych odpadów do Gminy Ustrzyki Dolne. 2017-10-26
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa Samochodu 9-miejscowego typu bus 2017-10-25
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ustrzykach Dolnych, oznaczonej numerem działki 73/6 o powierzchni 0,1000 ha, oraz udział w 1/7 części nieruchomości oznacz 2017-09-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Ustrzyki Dolne świetlica wiejska w m - ci Zawadka 2017-10-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Oświetlenie drogi w miejscowości Serednica, Wojtkówka-Chwaniów, Brelików, Zawadka, Moczary, Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka 2017-07-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ustjanowa Górna, oznaczonej numerem działki 343/3 o powierzchni 0,0687 ha. 2017-09-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa i montaż lodowiska sztucznego wraz z niezbędnym wyposażeniem zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej w Ustrzykach Dolnych 2017-10-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa ulicy Nowa w m-ci Ustrzyki Dolne nr ewid. działki 977, 867, 884/3, 884/2 2017-10-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modułowego stoiska wystawienniczego na potrzeby projektu pn. ,,Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo 2017-10-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa Samochodu 9-miejscowego typu bus. 2017-10-11
Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego marki Volkswagen Transporter T5 CARAVELLE (bus 9-osobowy) będącego własnością Gminy Ustrzyki Dolne w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 2017-10-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz kotłowni Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych 2017-09-20
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa i montaż lodowiska sztucznego wraz z niezbędnym wyposażeniem zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej w Ustrzykach Dolnych 2017-09-14
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej Jałowe Hoszów o numerze ewid. działki 257 położonej w miejscowości Jałowe - etap II roboty nawierzchniowe - km 0+000 do km 0+153 2017-08-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa dróg gm. w Ropience Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce o nr ewid. 117 w m-ci Ropienka na długości 200 mb od km 0+000 - do km 0+200 Przebudowa drogi gminnej usytu 2017-08-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi w miejscowości Krościenko o numerze ewid.działki 292/1 na długości 207m od km 0+000 do 0+207 2017-09-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid.1923 w m-ci Ustrzyki Dolne - droga do wyciągu Gromadzyń 2017-08-25
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na wykonanie modułowego stoiska wystawienniczego oraz wyposażenie go w środek transportu - jednoosiową przyczepę na potrzeby projektu pn. ,,Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo 2017-09-05
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach dolnych ogłasza przetarg, którego przedmiotem jest: Modernizacja systemu automatyki kotłowni PEC Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych. 2017-06-29
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych składa zapytanie ofertowe na dostawę 4500 Mg węgla kamiennego 2017-07-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wynajem powierzchni wystawienniczej oraz wykonanie usług towarzyszących na targach turystycznych Targów Oslo Travel FAIR 2018 oraz Salon Des Vacanses 2018 w Brukseli w ramach projektu 2017-08-21
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi rolniczej nr 141 803R usytuowanej na dz. o nr ewid. 264 w m-ci Łodyna na długości 360mb od km 0+000 do km 0+360 2017-08-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy - docieplenie styropianem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej 2017-08-07
Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej 2017-08-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zabezpieczenia p. pożarowe komunikacji wewnętrznej EI 30 (klatki schodowe) przy ul. Wyzwolenia 7 w m-ci Ustrzyki Dolne 2017-08-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa odcinka drogi nr 118310R relacji Brelików - Ropienka dz. nr ewid. 353 w km 1+710 - 2+425 w miejscowości Brelików 2017-08-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi 144 195R o nr dz. 1067 w m-ci Ustrzyki Dolne - do cmentarza komunalnego 2017-07-27
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Oświetlenie drogi 2017-10-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa i montaż wyposażenia dla szkół i oddziałów. 2017-08-02
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ustrzyki Dolne - świetlica wiejska w m - ci Łodyna 2017-08-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Kompleks rekreacyjno - sportowy w Ustjanowej Górnej - Budżet Obywatelski 2017-07-25
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym, o powierzchni użytkowej 43,50 m2 oznaczonej numerem działki 430 o powierzchni 0,3222 ha, położonej w miejscowośc 2017-06-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej Jałowe Hoszów o numerze ewid. działki 257 położonej w miejscowości Jałowe - etap I roboty ziemne 2017-07-20
Ochotnicza Straż Pożarna w Stańkowej ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej 2017-07-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Ustrzyki Dolne 2017-07-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Gmina Ustrzyki Dolne: Przewóz dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, Czarna i Lutowiska w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 2017-06-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ustrzyki Dolne - świetlica wiejska w m - ci Łodyna 2017-07-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych zaprasza do złożenia ofert przygotowanie do druku i druk publikacji promocyjnych w ramach projektu pt. ,,Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo 2017-07-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej 119257R o numerze ewid. działki 429 od km 0+000 do km 0+120 położonej w miejscowości Bandrów Narodowy 2017-06-29
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn.: ZSP Nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych - budowa infrastruktury lekkoatletycznej ul. Dobra 6 w m - ci Ustrzyki Dolne Zakres rzeczowy obejmuje wszystkie roboty zasadnicze i towarzyszące niezbędne do wykonania 2017-06-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na: roboty budowlane: Przebudowa kotłowni dla potrzeb c.o. w Zespole Szkół w Ropience 2017-05-30
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn.: Remont pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w m - ci Ustjanowa Górna 2017-06-21
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg na: Opracowanie dokumentacji technicznych budynków zarządzanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 2017-06-20
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2017-09-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla - Przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w m-ci Krościenko 2017-06-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr. ewid. 426, 425 i 423 w miejscowości Równia gmina Ustrzyki Dolne. 2017-06-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej w m-ci Ustjanowa Górna o nr ewid. działki 75 na długości 110 mb na odcinku od km 0+382 do km 0+492. 2017-09-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Przebudowa drogi do cmentarza/szkoły na działce nr ewid. 272 i 277 w Łobozewie Dolnym 2017-06-07
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość niezabudowana położona w Ustrzykach Dolnych, oznaczona numerem działki 73/6 o powierzchni 0,1000 ha, oraz udział w 1/7 części nieruchomości oznaczonej numerem dział 2017-05-08
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 1452/2 o powierzchni 0,0296 ha, położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne przy ulicy J. Korczaka z przeznaczeniem na cele rolnicze, uwidocznionej w księ 2017-05-10
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn.: ZSP Nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych - budowa infrastruktury lekkoatletycznej ul. Dobra 6 w m - ci Ustrzyki Dolne Zakres rzeczowy obejmuje wszystkie roboty zasadnicze i towarzyszące niezbędne do wykonania 2017-06-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn.: Budowa drogi przy ulicy Dwernickiego o nr 144 222 R (łącznik od ul. Dwernickiego do ul. Bieszczadzkiej) - odcinek I 2017-05-24
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn.: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków 2017-05-29
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 496 o powierzchni 0,1882 ha, położonej w miejscowości Ropienka z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, uwidocznionej w księdze wieczystej n 2017-05-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza zapytanie ofertowe na Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2017-2023. 2017-05-30
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Część działki nr 7/9 o powierzchni 20 m2 (ogólna powierzchnia działki 0.2064 ha), położonej we wsi Trzcianiec stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne - z przeznaczenie 2017-04-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa głównej magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w m-ci Solina do zbiornika "Kombinat" (PPD) w m-ci Ustjanowa Górna 2017-05-04
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn.: Oświetlenie drogi w miejscowości Nowosielce Kozickie, Łodyna, Ustrzyki Dolne, ul. Stokowa i Liskowate 2017-05-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na: Usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki Dolne, polegające na : zebraniu - załadunku, transporcie i unieszkodliwieniu zmagazynowanych odpadów zawierających azbest od mieszkańc 2017-05-11
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie pełnego Studium Wykonalności dla projektu pn. "Poprawa jakości wód transgranicznej rzeki Strwiąż i rzeki Dniestr poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Ustrzykach Dolnych i Starym Sam 2017-05-08
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m-ci Ustrzyki Dolne, w ramach projektu pn. Program strategiczny Błękitny San - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne. 2017-03-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m-ci Ustrzyki Dolne, 2017-04-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Błękitny San - kompleksowa regulacja gospodarki wodno-ściekowej miast i gmin położonych wzdłuż rzeki - modernizacja stacji uzdatniania wody i magistrali wodociągowej 2017-04-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla - Przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w m-ci Krościenk - 2017-05-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Remont budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wojtkowa. 2017-04-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta Ustrzyki Dolne 2017-04-07
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Części działki nr 494 o powierzchni 0,48 ha (ogólna powierzchnia działki 1,3429 ha), położonej w miejscowości Ropienka z przeznaczeniem na cele rolnicze, uwidocznionej 2017-03-16
Gmina Ustrzyki Dolne zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwanych dalej 2017-03-22
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Wymiana oświetlenia (oprawy lamp wraz ze źródłem światła LED) wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 2017-03-28
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Ustrzykach Dolnych, ul. Przemysłowa 16, 38 - 700 Ustrzyki Dolne, składa zapytanie ofertowe na dostawę 1500 Mg węgla kamiennego 2017-03-28
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do stacji uzdatniania wody w m-ci Solina 2017-03-03
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w m-ci Równia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i niezbędnym uzbrojeniem terenu. 2017-03-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz kotłowni Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych. 2016-10-05
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa drogi przy ulicy Gombrowicza - koło basenu Delfin w Ustrzykach Dolnych (do ul. Łukasiewicza k/Prochatki) - odcinek od km 0+127 - 0+240 2017-03-01
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie, którego przedmiotem zamówienia jest remont budynku realizowany pod nazwą pn: Budynek socjalny w m-ci Liskowate. 2017-03-07
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Obsadzenie rabat i donic w Ustrzykach Dolnych 2017-03-14
Gmina Ustrzyki Dolne zawiadamia o wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zwanych dalej 2017-02-15
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługę serwisu i konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. Przedmiotem zamówienia jest wymiana oś 2017-02-14
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza II publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Rynek, stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - pod usytuowanie letnich gastronomicznych ogrodów sezonowy 2017-04-05
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Krościenko, oznaczona numerem działki 409 o powierzchni 0,5521 ha 2017-01-18
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 1900/5 o powierzchni 0,3281 ha, położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne przy ulicy Naftowej z przeznaczeniem na cele rolnicze, uwidocznionej w księdze wieczy 2017-03-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr ewid. 1198/66 i 1199/2 w Ustrzykach Dolnych (k/garaży Park pod Dębami) 2017-02-15
Zespół Basenów Delfin w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości: trzech miejsc pod ustawienie tymczasowych punktów na fundamentach nietrwałych... 2017-03-31
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa ciągu pieszego usytuowanego na działce o nr ewid. 223/28, 557/2, 558 w Ustrzykach Dolnych. 2017-02-06
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej 119 214R na działce nr ewid. 531/12, 1102 w km 0+000 - km 0+890 - ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych. 2017-01-18
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę oświetlenia (oprawy lamp wraz ze źródłem światła LED) wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu\konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 2016-11-14
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2017-01-23
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2017-03-23
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej nr 144 218R ( nr ewid. dz. 2161) w Ustrzykach Dolnych od km 0+007 do km 0+170 2017-01-09
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ZSP Nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych budowa infrastruktury lekkoatletycznej ul. Dobra 6 w m - ci Ustrzyki Dolne. 2017-07-20
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych ogłasza przetarg na dzierżawę: nieruchomości uzbrojonej (prąd, woda, kanalizacja) położonej w Solinie, przy Zaporze Solińskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa w 2017-03-21
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg na: Wykonanie izolacji pionowej fundamentów w ramach prac termomodernizacyjnych 2017-05-23
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza III publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości położonej w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Rynek, stanowiącej własność Gminy Ustrzyki Dolne - pod usytuowanie letniego gastronomicznego ogrodu sezonoweg 2017-05-12
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: nieruchomości położonych w Ustrzykach Dolnych, przy ulicy Rynek, stanowiących własność Gminy Ustrzyki Dolne - pod usytuowanie letnich gastronomicznych ogrodów sezono 2017-02-01
Gmina Ustrzyki Dolne - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych z siedzibą przy ulicy Dworcowej 10 ogłasza II publiczny ustny przetarg nieograniczony na najem lokali użytkowych 2017-02-17
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn: Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc parkingowych na Placu Chopina k/bloku nr 6 w Ustrzykach Dolnych. 2017-01-12
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETARGU OMYŁKOWO ZAMIESZCZONEGO W BIULETYNIE EUROPEJSKIM O NR 2017/S 012-018948 2017-01-31
Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg na: Wykonanie izolacji pionowej fundamentów w ramach prac termomodernizacyjnych 2017-06-22
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 183/2 o powierzchni 0,2610 ha, położonej w miejscowości Stańkowa z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS2E/00020 2017-01-12
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola Nr 1 w Ustrzykach Dolnych, ul. Pionierska 8, 38-700 Ustrzyki Dolne. 2017-01-13
Gmina Ustrzyki Dolne ogłasza przetarg na zadanie pn.: Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków w gminie Ustrzyki Dolne. 2017-06-21
Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza I publiczny przetarg nieograniczony na dzierżawę: Działki nr 189 o powierzchni 0,60 ha, położonej w miejscowości Stańkowa z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego, uwidocznionej w księdze wieczystej nr KS2E/00020598/ 2016-10-13


  Ilość odwiedzin: 1952490