Baner głowny strony Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 18276


Osoba publikująca: Marcin Organ
Data publikacji: 2016-09-26

 Nazwa pozycji Data
Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.09.2018 r. - Przetarg nieograniczony. "Utwardzenie placu Pionierska 6- Ustrzyckie Podwórka nr ewid. działki 973/2 w m-ci Ustrzyki Dolne" 2018-09-07
Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.08.2018r. - Przetarg nieograniczony. Przebudowa ulicy Nowa w m-ci Ustrzyki Dolne nr ewid. działki 977, 867, 884/3, 884/2- na długości 90,0 mb??. 2018-08-30
Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.08.2018 r. - Zakup serwera DELL PowerEdge R740 Server wraz z oprogramowaniem Windows Server 2016 Standard i licencjami klienckimi, oraz systemu baz danych Microsoft SQL Server 2017 dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ust 2018-08-27
Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.08.2018 r. - Przetarg nieograniczony. "Przebudowa drogi gminnej na odcinku od ul. Jagiellońskiej do połączenia z ul. Rzeczną na długości 59 m w Ustrzykach dolnych" 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.08.2018 r. - Przetarg nieograniczony. "Utwardzenie placu Pionierska 6- Ustrzyckie podwórka nr ewid. działki 973/2 w m-ci Ustrzyki Dolne". 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.08.2018r. przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa i montaż jednostek wytwarzania energii z OZE - zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gmin: Cisna, Czarn 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.08.2018 r. - Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr ewid.185/2, 210/11,210/12 i 210/8 w miejscowości Krościenko 2018-08-06
Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.7.2018 r. - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ustrzykach Dolnych wraz z budową łącznika. 2018-07-27
Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.7.2018 r. - Przebudowa bieżni lekkoatletycznej wraz z odwodnieniem na stadionie w Ustrzykach Dolnych. 2018-07-25
Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.7.2018 r. - Przebudowa drogi gminnej Jałowe - Hoszów na działkach o nr ewid. 405, 128/3, 119/4, 403, 127/1, 406 położonych w m-ci Hoszów i o nr ewid. 262 położonej w m-ci Jałowe. 2018-07-25
Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.7.2018 r. - Inwentaryzacja nagrobków na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz wykonanie zdigitalizowanej bazy danych. 2018-07-23
Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.7.2018 r. - Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 2018-07-20
Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.6.2018 r. - Przetarg nieograniczony - Utwardzenie terenu przy budynku w m-ci Wojtkowa o nr ewid. działki 236 2018-06-14
Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.06.2018 r. - Przetarg nieograniczony: Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku. 2018-06-08
Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.05.2018 r. - Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej nr 119249 R Bandrów-Stebnik w km 1+400 do km 3+330" 2018-05-29
Informacja otwarcia ofert w dniu 17.05.2018 r. - Przetarg nieograniczony pn: przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku. 2018-05-17
Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.05.2018 r zadania pod nazwą - Konserwacja pokrycia dachowego wraz z naprawą kominów budynku WM Naftowa 4 w Ustrzykach Dolnych. 2018-05-09
Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.04.2018 r. - Przetarg nieograniczony. "Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych". 2018-04-26
Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.02.2018 r. - Przetarg nieograniczony. "Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku." 2018-04-19
Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.04.2018 r. - Przetarg nieograniczony. "dostawa sprzętu TIK w ramach projektu partnerskiego "OMNIBUS"- kompleksowy program rozwoju szkoły?". 2018-04-16
Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.04.2018 r. - Przetarg nieograniczony. "Oświetlenie drogi w m-ci Serednica, Jureczkowa, Wojtkowa, Łodyna Wieś, Łodyna Kopalnia, Grąziowa, Bandrów, Brzegi Dolne, Moczary, Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka, Stokowa i Strwi 2018-04-12
Informacja z otwarcia ofert w dniu 06.04.2018 r. - Przetarg nieograniczony: Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Ustrzyckiego Domu Kultury w Ustrzykach Dolnych. 2018-04-06
Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.03.2018 r. - Przetarg nieograniczony - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci". 2018-03-20
Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.03.2018 r. - Przetarg nieograniczony - Dostawa sprzętu TIK w ramach projektu partnerskiego "OMNIBUS"- kompleksowy program rozwoju szkoły. 2018-03-14
Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.03.2018 r. - Przetarg nieograniczony - Przebudowa budynku szkoły i zmiana sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi w Krościenku. 2018-03-08
Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.03.2017 r. - Przetarg nieograniczony. "Budowa drogi gminnej nr 119 261 R na dz. nr ewid. 472, 521, 396 i 1102 przy ul. Wincentego Pola w Ustrzykach Dolnych". 2018-03-05
Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.02.2018 r. - Przetarg nieograniczony: Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci 2018-03-01
Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.02.2018 r. - Przetarg nieograniczony : Budowa systemu zaopatrywania w wodę miejscowości Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci. 2018-02-28
Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.02.2018 r. - Przetarg nieograniczony. "Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Ustrzyki Dolne, Czarna, Olszanica, Solina i 2018-02-26
Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.02.2018 r. - Przetarg nieograniczony - Budowa i przebudowa systemu zaopatrywania w wodę w miejscowości Ropienka. 2018-02-19
Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.02.2018 r. - Przetarg nieograniczony - Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne. 2018-02-14
Informacja z otwarcie ofert w dniu 16.02.2018 r. - Przetarg nieograniczony. Przebudowa drogi gminnej nr 144 187R w Ustrzykach Dolnych." 2018-02-16
Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.02.2018 r. - Przetarg nieograniczony - Przebudowa i budowa drogi gminnej Zawadka-Stańkowa nr ewid. działki 126/1 i 126/2 w m-ci Stańkowa. Budowa odcinka od km 1+290 do km 1+825 na długości 535 mb 2018-02-12
Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.02.2018 r. - Przetarg nieograniczony. Budowa systemu zaopatrzenia w wodę m-ci Ropienka wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi sieci 2018-02-05
Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.02.2018 r. - Przetarg nieograniczony. Przebudowa drogi gminnej Nowosielce Kozickie- Chwaniów nr ewid. Działki 386 w m-ci Nowosielce Kozickie. 2018-02-05
Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.02.2018 r. - Przetarg nieograniczony. "Przebudowa drogi gminnej nr 119204R w m-ci JURECZKOWA 2018-02-05
Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 poz. 1579 tekst jednolity. ze zm.). Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.01.2018 r. - Przetargu nieograniczonego: Dostawa artykułów żywnoś 2018-01-18
Informacja z otwarcia ofert w dniu 12 stycznia 2018r. z godziny. 10.00 i z godz. 10.15 - Zamówienia publiczne, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro. Roboty geodezyjne. 2018-01-15
Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.12.2017 r. - Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej 119213 R ul. Strwiążyk o nr ewid. działki 91 w m-ci Ustrzyki Dolne 2017-12-28
Informacja z o twarcia ofert w dniu 28.12.2017 r. - Przetarg nieograniczony: Przebudowa drogi gminnej 143804 R Jałowe - Hoszów o nr ewid. działki 257 2017-12-28
Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.12.2017 r. - Przetarg nieograniczony. Przebudowa drogi gminnej nr 144 251R w km 0+003-0+263 w miejscowości Ustrzyki Dolne nr ewid. działki 2632, 2580 2017-12-21
Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.12.2017 r. - Przetarg nieograniczony. "Budowa drogi przy ulicy Gombrowicza nad ZB Delfin w Ustrzykach Dolnych - odcinek od km 0+000-0+127" 2017-12-20
Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.12.2017 r. - Przetarg nieograniczony. "Budowa drogi przy ulicy Dwernickiego o nr 144 222 R (łącznik od ul. Dwernickiego do ul. Bieszczadzkiej) - odcinek od km 0+000 do km 237,51" 2017-12-20
Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.12.2017 r. - Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym oraz codzienny odbiór korespondencji z Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2017-12-15
Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.12.2017 r. - Przetarg nieograniczony. "Dostawa i montaż wyposażenia dla Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych." 2017-12-04
Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.11.2017 r. - Przetarg nieograniczony: Dostawa wyposażenia kuchni ? naczynia stołowe dla Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych." 2017-11-30
Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.11.2017 r. - Przetarg nieograniczony: Dostawa sprzętu AGD dla Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2017-11-30
Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.11.2017r. - postępowanie pn.: Dostawa sprzętu TIK dla gminy Ustrzyki Dolne w ramach projektu pn. OMNIBUS- kompleksowy program rozwoju szkoły. 2017-11-27
Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.11.2017 r. Przetarg nieograniczony: Dostawa i montaż mebli dla Żłobka Miejskiego w Ustrzykach Dolnych." 2017-11-30
Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.11.2017r. - postępowanie pn.: Oświetlenie drogi w m-ci Serednica, Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka, Łobozew Górny 2017-11-21
Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.11.2017 r. - Przetarg publiczny. Potwierdzenie jakości wykonania prac termomodernizacyjnych budynków przy ul. Krótka 1, ul. Naftowa 10 w Ustrzykach Dolnych i budynku w miejscowości Liskowate 19 2017-11-17
Informacja z otwarcie ofert w dniu 14.11.2017 r. ? Przetarg nieograniczony. "Usługi udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Ustrzyki Dolne" w kwocie 3.400.000,00. z przeznaczeniem określonym w SIWZ. 2017-11-14
Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.11.2017 r. na zadanie pn.: Potwierdzenie jakości wykonania prac termomodernizacyjnych budynków przy ul. Krótka 1, ul. Naftowa 10 w Ustrzykach Dolnych i budynku w miejscowości Liskowate 19. 2017-11-14
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pt.: Przebudowa ulicy Strwiążyk nr 119213R w km 1+920- 2+680 wraz z przebudową przepustu w km 2+450 w miejscowości Ustrzyki Dolne 2017-11-14
Otwarcie ofert w dniu 2.11.2017 r. - Przetarg nieograniczony. Dostawa samochodu 9-miejscowego typu bus 2017-11-02
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pt.: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Ustrzyki Dolne wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury". 2017-10-24
Otwarcie ofert w dniu 26.10.2017 r. - Przetarg nieograniczony. "Termomodernizacja Budynku Użyteczności Publicznej w Gminie Ustrzyki dolne- Świetlica Wiejska w m-ci Zawadka". 2017-10-26
Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.10.2017r. - Przebudowa drogi gminnej o nr ewid. dz. 194, 193 i 168 w m-ci Wojtkowa. 2017-10-24
Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.10.2017 r. - Przetarg nieograniczony. "Przebudowa ulicy Nowa w m-ci Ustrzyki Dolne nr ewid. działki 977,867, 884/3, 884/2 " 2017-10-23
Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.10.2017r. ? postępowanie pn.: Oświetlenie drogi w m-ci: Serednica, Wojtkówka-Chwaniów, Brelików, Zawadka, Moczary, Ustrzyki Dolne. 2017-10-23
Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.10.2017 r. dla zadania - Wykonanie i transport stoiska wystawienniczo- promocyjnego w ramach w ramach projektu pt. ,,Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo 2017-10-18
Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.10.2017r. - postępowanie pn.: Dostawa i montaż lodowiska sztucznego wraz z niezbędnym wyposażeniem zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej w Ustrzykach Dolnych. 2017-10-17
Informacja z otwarcie ofert w dniu 11.10.2017 r. - Przetarg nieograniczony: Przebudowa odcinka drogi nr 143525R (Cebulanka) w miejscowości Ropienka. 2017-10-11
Informacja z otwarcie ofert w dniu 02.10.2017 r. - Przetarg nieograniczony Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne w sezonie grzewczym 2017/2018 2017-10-02
Informacja z otwarcie ofert w dniu 27.09.2017 r. - Przetarg nieograniczony. "Dostawa i montaż lodowiska sztucznego wraz z niezbędnym wyposażeniem zlokalizowanego przy ulicy Kolejowej w Ustrzykach Dolnych." 2017-09-27
Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.09.2017r. - Przebudowa drogi gminnej w m-ci Ustjanowa Górna o nr ewid. działki 75 na długości 110 mb na odcinku od km 0+382 do km 0+492. 2017-09-19
Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.09.2017r. - Przebudowa dróg gm. w Ropience: Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce o nr ewid. 117 w m-ci Ropienka na długości 200 mb od km 0+000 do km 0+200; Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działce o 2017-09-15
Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.09.2017 r. - Przetarg nieograniczony. Przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid.1923 w m-ci Ustrzyki Dolne- droga do wyciągu Gromadzyń. 2017-09-11
Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.09.2017r. - Przebudowa drogi gminnej Jałowe Hoszów o nr ewid. działki 257 położonej w miejscowości Jałowe - etap II roboty nawierzchniowe - km 0+000 do km 0+153. 2017-09-15
Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.08.2017 r. - Przetarg nieograniczony. "Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej". 2017-08-28
Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.08.2017 r. - Przetarg nieograniczony. "Przebudowa odcinka drogi nr 118310R relacji Brelików-Ropienka dz.nr ewid. 353 w km 1+710 - 2+425 w miejscowości Brelików. 2017-08-25
Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.08.2017 r. - Przetarg nieograniczony. "Przebudowa drogi rolniczej nr 141 803R usytuowanej na dz.o nr ewid.264 w m-ci Łodyna na długości 360 mb od km 0+000 do km 0+360 2017-08-24
Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.08.2017 r. ? Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy- docieplenie styropianem wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej 2017-08-22
Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.08.2017r. - Dostawa i montaż wyposażenia dla szkół i oddziałów przedszkolnych w m-ciach: Hoszów, Ustjanowa Górna, Wojtkowa 2017-08-17
Informacja z otwarcia ofert w dniu 16.08.2017 r. - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ustrzyki Dolne - świetlica wiejska w m-ci Łodyna 2017-08-16
Informacja z otwarcia ofert w dniu 11.08.2017r. - Przebudowa drogi 144 195R o nr dz. 1067 w m-ci Ustrzyki Dolne - do cmentarza komunalnego 2017-08-11
Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.08.2017r. - Kompleks rekreacyjno - sportowy w Ustjanowej Górnej - Budżet Obywatelski 2017-08-09
Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.08.2017r. dot. Dostawy lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Stańkowej 2017-08-07
Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.08.2017 r. dot. wykonania i montażu tablic informacyjno-pamiątkowych dla projektu pn. "Program Strategiczny "Błękitny San" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne". 2017-08-04
Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.08.2017 r. - Przetarg nieograniczony. "Przebudowa drogi gminnej Jałowe- Hoszów o numerze ewid.działki 257 położonej w miejscowości Jałowe- etap I roboty ziemne. 2017-08-04
Informacja z otwarcia ofert w dniu 01.08.2017 r. ? Przetarg nieograniczony. "Oświetlenie drogi w m-ci Serednica, Wojtkówka-Chwaniów, Brelików, Zawadka, Moczary, Ustrzyki Dolne ul. Bieszczadzka." 2017-08-01
Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.07.2017 r. - Przetarg nieograniczony. - Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Ustrzyki Dolne". 2017-07-28
Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.07.2017 r. - Przetarg nieograniczony. ,,Przewóz dzieci do przedszkoli i szkól podstawowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, Czarna i lutowiska w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 2017-07-20
Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.07.2017 r. dla zadania - Przygotowanie do druku i druk publikacji promocyjnych w ramach projektu pt. ,,Wspólnie promujemy regionalne dziedzictwo 2017-07-19
Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.07.2017 r. - Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej 119257R o numerze ewid. działki 429 położonej w m-ci Bandrów Narodowy 2017-07-17
Informacja z otwarcia ofert w dniu 13.07.2017 r. - Przetarg nieograniczony: ZSP Nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych - budowa infrastruktury lekkoatletycznej ul. Dobra 6 w m-ci Ustrzyki Dolne. 2017-07-14
Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.07.2017 r. - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów w ramach prac termomodernizacyjnych 2017-07-07
Informacja z otwarcie ofert w dniu 05.07.2017 r. - Przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji technicznych budynków zarządzanych przez Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne 2017-07-05
Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.07.2017 r. - Przetarg nieograniczony pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy części budynku Szkoły podstawowej wraz ze zmiana sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w m-ci Krościenko. 2017-07-04
Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.06.2017 r. - Przetarg nieograniczony - Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr ewid. 426, 425, i 423 w miejscowości Równia gmina Ustrzyki Dolne. 2017-06-29
Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.06.2017 r. ? Przetarg nieograniczony pn.: Przebudowa drogi do cmentarza/szkoły na działce nr ewid. 272 i 277 w Łobozewie Dolnym. 2017-06-23
Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.06.2017r. - ZSP Nr 2 NSS w Ustrzykach Dolnych - budowa infrastruktury lekkoatletycznej ul. Dobra 6 w m - ci Ustrzyki Dolne. 2017-06-22
Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.06.2017 r. przetargu nieograniczonego pn: Przebudowa kotłowni dla potrzeb c.o. w Zespole szkół Ropienka. 2017-06-20
Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.06.2017r. ? Opracowanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla "Przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w m-ci Krościenko 2017-06-09
Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.06.2017r. dot. "Wykonania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ustrzyki Dolne na lata 2017-2023" 2017-06-09
Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.06.2017r. - Budowa drogi przy ulicy Dwernickiego o nr 144 222 R ( łącznik od ul. Dwernickiego do ul. Bieszczadzkiej) - odcinek I od km 237,51 do km 361,67. 2017-06-08
Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.05.2017 r. ? Przetarg nieograniczony. Oświetlenie drogi w miejscowości : Nowosielce Kozickie, Łodyna, Ustrzyki Dolne ul. Stokowa i m-ci Liskowate. 2017-05-29
Informacja z otwarcie ofert w dniu 22.05.2017 r. - Przetarg publiczny. "Wykonanie skróconego studium wykonalności dla projektu pn. "Budowa transgranicznego partnerstwa na rzecz ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków klęsk i katastrof na polsko-ukrai 2017-05-22
Informacja z otwarcia oferty w dniu 16.05.2017 r. - Przetarg nieograniczony. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa głównej magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w m-ci Solina do zbiornika "Kombinat" (PPD) w m- 2017-05-16
Informacja z otwarcia ofert w dniu 22.05.2017r. - Usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki Dolne. 2017-05-22
Informacja z otwarcia oferty w dniu 16.05.2017r. - Opracowanie pełnego Studium Wykonalności dla projektu pn. Poprawa jakości wód transgranicznej rzeki Strwiąż i rzeki Dniestr poprzez rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Ustrzykach Dolnych i Starym Samborze. 2017-05-16
Informacja z otwarcia ofert w dniu 24.04.2017r. - Budowa głównej magistrali wodociągowej od stacji uzdatniania wody w m-ci Solina do zbiornika "Kombinat" PPD w m-ci Ustjanowa Górna 2017-04-27
Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.04.2017r. - Remont budynku Szkoły Podstawowej w m-ci Wojtkowa". 2017-04-27
Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.04.2017r. - Wykonanie remontu nawierzchni dróg na terenie miasta Ustrzyki Dolne 2017-04-25
Otwarcie ofert w dniu 24.04.2017r. - Budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do zbiornika ,,Kombinat"" w m-ci Ustjanowa Górna w ramach zadania pod nazwa "Błękitny San". 2017-04-24
Otwarcie ofert w dniu 21.04.2017r. - Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej m-ci Ustrzyki Dolne. 2017-04-21
Otwarcie ofert w dniu 18.04.2017r. Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne - uzupełnienie 2017-04-21
Otwarcie ofert w dniu 20.04.2017r. - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m-ci Ustrzyki dolne, w ramach projektu pn. Program strategiczny ,,Błękitny San"" - uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Ustrzyki Dolne współfinansowanego przez Unię Eu 2017-04-20
Otwarcie ofert w dniu 18.04.2017r. - Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne". 2017-04-18
Otwarcie ofert w dniu 30.03.2017r. - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacyjnej w m-ci Równia. 2017-03-31
Otwarcie ofert w dniu 23.03.2017r. - budynek socjalny w m-ci Liskowate 2017-03-23
Otwarcie ofert w dniu 23.03.2017r. - Budowa drogi przy ul. Gombrowicza - k/basenu Delfin w Ustrzykach Dolnych (do Łukasiewicza k/Prochatki) 2017-03-23
Otwarcie ofert w dniu 23.03.2017r. na zadanie : "Obsadzenie rabat i donic w Ustrzykach Dolnych" Ofertę złożyli: 2017-03-23
Otwarcie ofert w dniu 03.03.2017r. - Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługą serwisu/konserwacji na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 2017-03-03
Otwarcie ofert w dniu 20.03.2017r. - Budowa magistrali wodociągowej od ujęcia wody na zaporze w m-ci Solina do stacji uzdatniania wody w m-ci Solina. 2017-03-20
Otwarcie ofert w dniu 03.03.2017r. Przebudowa drogi gminnej usytuowanej na działkach o nr ewid. 1198/66 i 1199/2 w Ustrzykach Dolnych (k/garaży Park pod Dębami) 2017-03-03
Otwarcie ofert w dniu 21.02.2017r. ? Przebudowa ciągu pieszego usytuowanego na działkach o numerach ewid. 238/28, 557/2, 558 w Ustrzykach Dolnych. 2017-02-21
Otwarcie ofert w dniu 06.02.2017r. - Przebudowa drogi gminnej 119 214R na działce nr ewid. 531/12, 1102 w km 0+000 - km 0+890 - ul. Gombrowicza w Ustrzykach Dolnych 2017-02-06
Otwarcie ofert w dniu 27.01.2017r. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc parkingowych na Placu Chopina k/bloku nr 6 w Ustrzykach Dolnych. 2017-02-01
Otwarcie ofert w dniu 25.01.2017 r. - Przetarg nieograniczony. Przebudowa drogi gminnej nr 144 218R w Ustrzykach Dolnych 2017-01-25
Informacja z otwarcia ofert na dostawę artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola nr 1 w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 8 na okres od 1.02.2017 do 31.01.2018 2017-01-23
Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.01.2017r w Przedszkolu Nr 2 w Ustrzykach Dolnych na "Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Przedszkola nr 2 w Ustrzykach Dolnych" 2017-01-24
Otwarcie ofert w dniu 11.01.2017 r. - Przetarg nieograniczony. Przebudowa drogi gminnej Zawadka- Stańkowa od km 0+446 do km 0+728,26 (most) 2017-01-11
Otwarcie ofert w dniu 09.01.2017 r. - Przetarg nieograniczony.Otwarcie ofert w dniu 09.01.2017 r. - Przetarg nieograniczony. "Wymiana lamp oświetlenia wraz z zapewnieniem finansowania w oparciu o model ESCO oraz usługę serwisu/konserwacji na tere 2017-01-09
Otwarcie ofert w dniu 05.01.2017r. - Przebudowa drogi gminnej relacji Chwaniów - Nowosielce Kozickie od km 0+000 do km 0+200 nr ewid. działki 437. 2017-01-05
Otwarcie ofert w dniu 4.01.2017 Przebudowa odcinka drogi w m-ci Jureczkowa na długości 220 mb 2017-01-04
Otwarcie ofert w dniu 01.12.2016r. - Przebudowa odcinka drogi nr 118310R relacji Brelików - Ropienka dz. nr ewid. 353 w km 0+950 - 1+700 w miejscowości Brelików 2016-12-02
Otwarcie ofert w dniu 22.11.2016r. - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Ustrzyki Dolne 2016-11-24
Otwarcie ofert w dniu 14.11.2016r. - Przebudowa drogi gminnej nr 143 505R (do cmentarza) o nr ewid. działki 99 położonej w m-ci Ropienka - na odcinku od km 0+000 - 0+100 2016-11-16
Otwarcie ofert w dniu 09.11.2016r. - "Oświetlenie drogi" w miejscowości Serednica 2016-11-09
Otwarcie ofert w dniu 09.11.2016r. - Przebudowa drogi gminnej 143033R (dz.428) w miejscowości Równia na odcinku od km 0+000 do km 0+130 2016-11-09
Otwarcie ofert w dniu 25.10.2016 r. - Zakup komputerów i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych. 2016-10-25
Otwarcie ofert w dniu 25.10.2016r. na zadanie : Usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki 2016-10-25
Otwarcie ofert w dniu 14.10.2016r. - Dostawa oleju opałowego lekkiego do placówek oświatowych na terenie Gminy Ustrzyki Dolne oraz kotłowni Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych 2016-10-14
Otwarcie ofert w dniu 10.10.2016r. - Usuwanie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ustrzyki 2016-10-10
Otwarcie ofert w dniu 06.10.2016r. - Przebudowa drogi gminnej nr 119250R Krościenko - Stebnik na długości 950 mb od km 5+550 do km 6+500 2016-10-06
Otwarcie ofert w dniu 03.10.2016r. - Przebudowa drogi gminnej 118 333R Stańkowa - Zawadka na długości 446 mb. 2016-10-03
Otwarcie ofert w dniu 05.10.2016r. ? Wykonanie dachu spadowego na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ? jako nadbudowa budynku ŚDS dachem wielospadowym w konstrukcji drewnianej pokrytym blachą dachówko podobną w miejscowości Ustrzyki Dolne 2016-10-05
Otwarcie ofert w dniu 27.09.2016 - Przebudowa drogi gminnej publicznej 119206R Brzegi Dolne 2016-09-27
Otwarcie ofert w dniu 26.09.2016 - Przebudowa odcinka drogi gminnej publicznej Nr 1192014R Jureczkowa 2016-09-26


  Ilość odwiedzin: 1952447